Multe miracole și tămăduiri se petrec în bisericile noastre binecuvântate. Credincioșii cunosc aceste locuri și merg adesea să se închine, fie că este sărbătoare, fie că este o zi simplă din calendar. Ei știu că rugăciunile lor vor avea întotdeauna ascultare, iar mulți dintre ei străbate sute de kilometri să ajungă la aceste două schituri vechi și pline de har.

Crucea minunată de la Coslogeni

Schitul Crucii din Coslogeni, din județul Călărași, adăpostește una dintre cele mai vechi cruci din țara noastră, cu harul de a face minuni pentru credincioșii aflați în mare nevoie. Veche de peste 500 de ani, crucea de piatră, dăltuită cu pilde în limba slavă, a fost se pare ridicată de un boier al locului în cinstea Sfintei Paraschiva.

Legenda spune că boierul dăduse poruncă să fie trimisă crucea la Fetești, dar carul cu boi în care era transportată s-a răsturnat la marginea satului Coslogeni. Deși a fost reperat imediat, cum au pus crucea în căruță, boii nu au mai vrut să tragă, iar oamenii locului s-au rugat de preoți și de boieri s-o lase în satul lor.

De atunci, locurile au fost binecuvântate, grindina și fulgerele s-au abătut departe, iar oamenii care au venit să se închine s-au întremat. Un băiat orb și-a recăpătat vederea și mulți alți oameni din împrejurimi s-au vindecat de tot felul de beteșuguri. Dar puterea crucii coboară numai asupra celor care vin cu credință adevărată în suflet și asupra celor care, la rândul lor, fac o faptă bună și ajută pe cineva la nevoie.

Schituri vechi și binecuvântate

Schitul de la Colțul Chiliilor

Într-un colț de rai din munții Piatra Craiului, într-o peșteră adăpostită se află o bisericuță foarte veche, la poalele căreia curge apă cu parfum de mir. Biserica din peșteră este ocrotită de Sf. Pantelimon, patronul munților și al animalelor.

Altarul este simplu, iar tavanul peșterii foarte jos, astfel că nu au loc prea mulți credincioși să se roage aici. Dar lumea vine în număr mare, mai ales la hramul Sf Pantelimon, pentru că în apropiere este un izvor cu apă tămăduitoare care a făcut minuni pentru mulți bolnavi care s-au închinat aici.

Viața monahală de aici a fost întreruptă în perioada Imperiului Habsburgic, dar a fost reluată în ultimii 15 ani și credincioșii care urcă să se roage se pot opri și la schitul călugăresc de la poalele peșterii.