Duhovnicii ne învață pe fiecare în parte să rostim Crezul, rugăciunea de căpătâi a tururor creștinilor. Crezul reprezintă nu doar credința din sufletul tău și speranța de mai bine pentru care te rogi, dar și un sprijin moral puternic.

Chiar dacă pare o rugăciune mai lungă și complexă, Crezul este adesea folosit pentru liniștea sufletească a celui care îl rostește. Este o rugăciune simplă, dar cu efecte miraculoase pentru creștini. Rostind Crezul, mulți dintre cei care se roagă știu că rugăciunile lor simple vor fi ascultate și se vor împlini. Crezul vorbește despre încredere, speranță, putere interioară și nădejde.

Încă de la începuturile creștinismului pe meleagurile noastre, Crezul se rostea în biserică adesea la începutul slujbelor și apoi oamenii îl foloseau acasă, în familie.

Situații excepționale în care este bine să rostim Crezul

Crezul sau primele cuvinte din Crez se spuneau pe vremuri și se mai spun și astăzi la cutremure și furtuni puternice. Într-un asemenea moment de mare primejdie, este bine să invocăm puterea lui Dumnezeu și să ne încredem în marea Sa milă.

Mamele grijulii pot rosti Crezul când se sperie copiii. Vocea lor blândă și litania Crezului ajută copiii să se liniștească și să uite de sperietură.

De asemenea, este bine să rostim crezul când avem de înfruntat o situație foarte grea. Când soarta ne încearcă, litania molcomă a Crezului, așa cum l-am auzit de la bunici și de la bunicii bunicilor, aduce o fărâmă de putere și de pace în sufletul celui greu încercat.

La fel ca celelalte rugăciuni, Crezul îți să speranță și te liniștește, te ajută să treci peste grijile de zi cu zi și să ai mai multă răbdare cu tine însuți.

Un efect terapeutic similar îl au și expresiile ”în numele Tatăului, al Fiului și al Sfântului Duh” sau ”Domnul nostru Iisus Hristos” sau simplul cuvânt ”Amin”.

Învață Crezul pentru sprijinul sufletului tău!

„Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atoțiitorul,
Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor.
Și întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu,
Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toți vecii.
Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat,
Născut, iar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.
Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire
S-a pogorât din ceruri
Și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara
Și S-a făcut om.
Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Pilat din Pont,
Și a pătimit și S-a îngropat.
Și a înviat a treia zi, după Sfintele Scripturi.
Și S-a suit la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui.
Și iarăși va să vină cu slavă, să judece viii și morții,
A Cărui Împărăție nu va avea sfârșit.
Și întrunul Duhul Sfânt, Domnul de viață făcătorul,
Carele din Tatăl purcede,
Cela ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit,
Care a grăit prin prooroci.
Într-una sfântă, sobornicească și apostolească Biserică,
Mărturisesc un Botez întru iertarea păcatelor,
Aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie.
Amin!”