Prin rugăciunea dinaintea spovedaniei conștientizăm faptele rele săvârșite și îi cerem lui Dumnezeu iertare.

Rugăciune pentru spovedanie

Ție, Doamne, Celui Ce ești Unul bun și Care nu ții minte răul, Îți mărturisesc păcatele mele

La tine cad strigând eu, nevrednicul greșit-am, Doamne, greșit-am și nu sunt vrednic să caut spre înălțimea cerului din pricina mulțimii nedreptăților mele

Dar, Doamne al meu, dăruiește-mi lacrimi de pocăință, Cel Ce ești Unul Bun și Milostiv,

Ca prin acestea rugându-mă Ție, să mă curățesc mai înainte de sfârșitul meu de tot păcatul

Căci prin înfricoșătoare și groaznice locuri am a trece

Odată ce mă voi despărți de trup, și mulțime de demoni întunecați și lipsiți de omenie

Mă vor întâmpina atunci, și nimeni nu mă va însoți ca să-mi vină întru ajutor sau să mă izbăvească

Pentru aceea cad înaintea bunătății Tale, să nu mă dai celor ce mă batjocoresc, nici să se laude cu mine vrăjmașii mei,

Bunule Doamne, nici să zică: în mâinile noastre ai venit și nouă ne-ai fost dat

Doamne, nu uita mărinimiile Tale și nu-mi răsplăti mie după fărădelegile mele,

Rugăciunea pentru spovedanie și iertarea păcatelor

Nici nu Îți întoarce fața Ta de la mine

Ci Tu, Doamne, mustră-mă, însă cu milă și îndurare, ca să nu se bucure de mine vrăjmașul meu

Ci stinge înfricoșarea lui care o îndreaptă asupra mea și toate lucrurile lui le zădărnicește

Și dă-mi cale neîmpiedicată către Tine, Bunule Doamne, pentru că și de am păcătuit

N-am alergat la al tămăduitor și n-am întins mâinile mele către Dumnezeu străin

Nu lepăda rugăciunea mea, ci auzi-mă întru bunătatea Ta și întărește inima mea întru frica Ta

Și să fie harul Tău asupra mea, Doamne,

Lumină mai presus decât toată lumina, Bucurie mai presus decât toată bucuria,

Odihnă mai presus decât toată odihna, Viața cea adevărată și mântuirea, care rămâi în vecii vecilor. Amin

Sursa foto