Rugăciunile la icoana Mântuitorului Iisus Hristos și la icoana Maicii Domnului sunt de ajutor în orice zi, nu numai la nevoie.

Acestea pot fi rostite în biserică, dar și acasă în colțișorul unde sunt păstrate icoanele.

Rugăciunile sunt de ajutor pentru cel credincios, dar și pentru sufletul celor pentru care se roagă.

Rugăciune la icoana Mântuitorului Iisus Hristos

Preacuratului Tău chip ne închinăm, Bunule,

cerând iertare greșalelor noastre, Hristoase Dumnezeule,

că de bună voie ai primit a Te sui cu trupul pe cruce

ca sa scapi din robia vrăjmașului pe cei ce i-ai zidit

Pentru aceasta, cu mulțumită strigăm Ție:

pe toate le-ai umplut de bucurie, Mântuitorul nostru, Carele ai venit sa mantuiesti lumea. Amin.

Rugăciune la icoana Maicii Domnului

O, Preasfântă Fecioară, primeşte această rugăciune de la nevrednicii robii Tăi

şi roagă-L pe Fiul Tău şi Dumnezeul nostru ca şi nouă tuturor,

celor ce ne închinăm cu credinţă şi cu umilinţă înaintea icoanelor Tale, să ne dăruiască bucurie neaşteptată după trebuinţa fiecăruia.

Păzeşte în bunătate pe cei ce până la sfârşitul lor vieţuiesc în dreapta credinţă!

Pe cei răi fă-i buni! Pe cei rătăciţi întoarce-i pe calea cea dreaptă!

Căsniciile în dragoste şi unire le păzeşte!

Pe soţii care se află în duşmănie şi despărţire împacă-i!

Uneşte-i unul cu altul şi pune-le lor dragoste nestricată!

Maicilor născătoare de fii dăruieşte-le grabnică dezlegare!

Pe prunci creşte-i! Pe tineri înţelepţeşte-i şi deschide-le mintea spre primirea învățăturilor folositoare, povăţuieşte-i spre frica de Dumnezeu!

Pe cei de un sânge, prin pace şi dragoste izbăveşte-i de ceartă şi de vrăjmăşii!

De moartea cea fără de veste şi fără de pocăinţă pe toţi izbăveşte-ne şi ne dăruieşte nouă tuturor sfârşit creştinesc vieţii noastre,

fără durere, în pace şi răspuns bun la Înfricoșătoarea Judecată a Lui Hristos!

Pe cei mutaţi din viaţă, în credinţă şi pocăinţă, fă-i să locuiască împreună cu Îngerii şi cu toţi Sfinţii!

Roagă-L pe Fiul Tău, pentru cei ce s-au sfârşit de moarte năpraznică, să le fie milostiv!

Pentru toţi cei răposaţi fără să aibă rudenii care să roage pe Fiul tău pentru odihna lor,

singură fii neîncetată şi caldă rugătoare, ca toţi, în Cer şi pe pământ, să te cunoască ca pe o sprijinitoare neînfruntată a neamului creştinesc

şi cunoscându-te, să te slăvească pe tine şi prin tine pe Fiul tău, cu Cel fără-de-început al Său Părinte şi cu Preasfântul şi de Viaţă Făcătorul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin.

A doua rugăciune la icoana Maicii Domnului

Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești izvorul milei,

învrednicește-ne și pe noi milostivirii tale.

Caută spre robul tău cel păcătos

Arată-ți puterea, ca întotdeauna

Căci nădăjduind întru tine îți strigăm,

cum oarecând ți-a strigat Gavriil, mai-marele voievod al celor fără de trup: bucură-te! Amin.

Sursa foto