Sfânta Scriptură oferă sprijin moral cuplurilor căsătorite sau celor care urmează să facă pasul cel mare.

Această Carte Sfântă poate fi un ghid de viață pentru oricine și orice problemă ar întâmpina.

Biblia îți amintește mereu de dragostea pe care trebuie o împarți cu cel de alături, să-l susții, să-i fi aproape la nevoie.

Folosește-te de aceste versete biblice despre căsătorie pentru a avea o viață și mai frumoasă, plină de înțelepciune.

Cum să te rogi la Sfântul Anton, ca să ți se împlinească dorințele

Versete biblice despre căsătorie

Biblia conține numeroase referințe la sfințenia și frumusețea căsătoriei.

Scripturile sale de dragoste poetică sumarizează în totalitate ce înseamnă să fii îndrăgostit și să te dedici altora tău semnificativ pentru restul vieții tale.

Aceste versete biblice despre căsătorie sunt potrivite pentru jurămintele de nuntă, dar și pentru toastul de primire al invitaților.

Luați în considerare utilizarea versetelor biblice despre dragoste care pot fi raportate la toată lumea.

La urma urmei, există o multitudine de moduri de a te iubi unul pe altul în afara căsătoriei.

Cele mai frumoase versete biblice despre căsătorie

Geneza 1: 27-28

„Dumnezeu a creat pe om după chipul lui, pe chipul lui Dumnezeu, pe care la creat;

Bărbat și femeie le-a creat. Și Dumnezeu ia binecuvântat.

Și Dumnezeu le-a zis: „Fii roditor și înmulțiți, umpleți pământul, supuneți-l și stăpâniți peste peștele mării și peste păsările cerului și peste orice lucru viu care se mișcă pe pământ”.

Maleahi 2:14-15

Şi vă întrebaţi: „De ce?“ Pentru că Domnul a fost martor între tine şi soţia tinereţii tale, faţă de care ai fost necredincios, deşi ea este consoarta ta, soţia ta prin legământ.

Nu i-a făcut El una? În trup şi în duh sunt ai Lui. De ce una? Pentru că El caută o sămânţă dumnezeiască.

Deci păziţi-vă în duhul vostru şi nici unul dintre voi să nu fie necredincios soţiei tinereţii sale!

Proverbe 19:14

Casa şi averea le moştenim de la părinţi, dar o nevastă pricepută este un dar de la Domnul.

Versete biblice despre căsătorie – „Bărbatul este capul nevestei”

Eclesiastul 9: 9

Gustă viața cu nevasta pe care o iubești, în tot timpul vieții tale deșarte pe care ți-a dat-o Dumnezeu sub soare, în aceasta vreme trecătoare; căci aceasta îți este partea în viață în mijlocul trudei cu care te ostenești sub soare.

Isaia 54:5

Căci Cel Ce te-a făcut îţi este soţ – Domnul Oştirilor este Numele Său –şi Răscumpărătorul tău este Sfântul lui Israel –El este numit Dumnezeul întregului pământ.

1 Corinteni 7: 3

Bărbatul să-și împlinească față de nevastă datoria de soț; și tot așa să facă și nevasta față de bărbat.

Rugăciunea de ajutor a părinților pentru căsătoria fiului sau fiicei lor

Efeseni 5: 22-23

Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului; căci bărbatul este capul nevestei, dupa cum și Hristos este Capul Bisericii, El, Mântuitorul trupului.

Coloseni 3:14

Dar, mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care le leagă pe toate într-o armonie perfectă!

Ecleziastul 4:9-10

Este mai bine în doi, decât de unul singur, căci doi obţin o plată mai bună pentru munca lor. Dacă unul dintre ei va cădea, celălalt îl va ridica.

Geneza 2:24

De aceea bărbatul îşi va lăsa tatăl şi mama şi se va uni cu soţia lui, iar ei vor deveni un singur trup

Marcu 10:9

Deci, ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă!

Efeseni 5:25-30

Soţilor, iubiţi-vă soţiile aşa cum Şi-a iubit Cristos Biserica!

El S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfinţească curăţind-o prin spălarea cu apă, prin Cuvânt, pentru a Şi-o înfăţişa în toată slava, fără pată, zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă şi fără cusur.

Versete biblice despre căsătorie – „Îmbrăcați-vă cu dragostea”

La fel trebuie să-şi iubească şi soţii soţiile, şi anume ca pe trupurile lor.

Cel care-şi iubeşte soţia se iubeşte pe sine. Fiindcă nimeni nu şi-a urât vreodată trupul, ci îl hrăneşte şi are grijă de el, aşa cum face şi Cristos pentru Biserică.

Căci noi suntem mădulare ale trupului Său, („carne din carnea Lui şi os din oasele Lui“

Sfânta Treime este esența credinței creștine. Știi de ce?

Cântarea Cântărilor 8:6-7

Pune-mă ca o pecete pe inima ta şi asemenea unui semn pe braţul tău!

Fiindcă dragostea este puternică precum moartea, iar ardoarea ei este de neînduplecat precum Locuinţa Morţilor

Flăcările ei sunt flăcări de foc, flăcări mistuitoare!

Apele mari nu pot să stingă dragostea, râurile nu sunt în stare să o înece!

Dacă un om ar dărui toate bogăţiile din casa lui pentru iubire, ar fi doar profund dispreţuit!

Versete biblice despre iubire

Uneori îți este greu să surprinzi emoțiile și sentimentele în cuvinte, iar aceste versete par să surprindă esența.

Romani 13:8-9

Să nu datoraţi nimănui nimic, în afară de dragoste, pentru că acela care-şi iubeşte semenul a împlinit Legea,

întrucât „Să nu comiţi adulter“; „Să nu ucizi“; „Să nu furi“; „Să nu pofteşti“, şi orice altă poruncă,

sunt cuprinse în această afirmaţie: „Să-l iubeşti pe semenul tău ca pe tine însuţi!

1 Corintieni 13:4-5

Dragostea este răbdătoare, dragostea este plină de bunătate, nu este invidioasă,

dragostea nu se laudă, nu este mândră, nu se comportă indecent, nu-şi urmăreşte propriile interese, nu se supără, nu se gândeşte la rău.

1 Corintieni 13:2

Dacă am darul profeţiei şi înţeleg toate tainele şi am toată cunoaşterea şi dacă am toată credinţa, aşa încât să mute munţii, dar nu am dragoste, nu sunt nimic.

Rugăciuni care fac minuni pentru orice credincios adevărat

Psalmii 143:8

Fă-mă să aud dimineaţa despre îndurarea Ta, căci în Tine mă încred!

Fă-mi cunoscută calea pe care să merg, căci la Tine îmi înalţ sufletul!

Proverbe 3:3-4

Îndurarea şi credincioşia să nu te părăsească niciodată!
Leagă-ţi-le la gât, scrie-le pe tăbliţa inimii tale!

Atunci vei găsi bunăvoinţă şi un bun renume înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.

Ioan 15:12

Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unii pe alţii aşa cum v-am iubit Eu!

Sursa foto