De-a lungul veacurilor de creștinism, au fost stabilite câteva modele de icoane închinate Maicii Domnului, fiecare purtând un nume din greaca veche. Modelele acestea sunt folosite fără abatere și în zilele noastre de către maeștrii iconari.   

Orice creștin trebuie să cunoască ipostazele Maicii Domnului din icoane, numele lor și semnificațiile lor. Ele ne ajută să înțelegem mai bine puterea cu care a fost înzestrată Fecioara Maria, calitățile ei ca om, ca mamă și ca apărătoare a credinței.

Cum arătau cele mai vechi reprezentări ale Fecioarei

Cele mai vechi fresce cu Maica Domnului au fost descoperite în Italia, în catacombele Romei. La începuturi, aici își îngropau creștinii morții și însemnau fiecare mormânt cu simboluri religioase și icoane ale sfinților.

Pentru a o distinge pe Fecioara Maria între celelalte reprezentări, erau zugrăviți alături de ea fie Apostolii Petru și Pavel, fie mama sa, Sfânta Ana, sau un prooroc care citea pe un pergament vestea nașterii lui Iisus.

De cele mai multe ori, Fecioara Maria este înfățișată îngândurată și rugătoare sau în brațe cu pruncul Iisus, așa cum sunt pictate și icoanele din zilele noastre.

Hodighitria = Călăuzitoarea

portretul Maicii Domnului

În această icoană, Fecioara Maria îl ține în brațe pe Mântuitor și arată spre El, Cel care este călăuza noastră spre Dumnezeu și spre mântuire. Acest model de icoană se pare că a fost inspirat din primele icoane pictate de Sf. Luca. Numele ei vine de la termenul grecesc ”hodigos” care înseamnă călăuză, iar Iisus Hristos este într-adevăr călăuza oricărui creștin prin lumea aceasta către mântuirea așteptată în Împărăția lui Dumnezeu.

Eleusa = Mila Afectuoasă 

unde sta in casa icoana Maicii Domnului

Maica Domnului îl ține în brațe pe Fiul ei, care își ține fața îndreptată spre ea și are o mână în jurul gâtului ei sau al umărului. Maica Domnului simbolizează Biserica și toți credincioșii, astfel arătând deplinătatea iubirii dintre Dumnezeu și om, o iubire care nu poate fi obținută decât cu intermediul unui apropiat al Bisericii, în acest caz Maica Domnului.

Glikofilusa = Dulcea-sărutare

Este o variantă a Eleusei, în care Pruncul are fața lipită de a Maicii sale, într-un gest de mare tandrețe. Sărutul sfânt pe care Iisus copil îl dăruiește mamei sale este promisiunea pe care Mântuitorul a făcut-o oamenilor să primească viața de apoi în Împărăția lui Dumnezeu.

Panakranta = Milostiva

pe urmele Maicii Domnului

Fecioara Maria este așezată pe un tron regal cu Pruncul Iisus în poală, împreună privind în față. Tronul simbolizează gloria divină la care s-a înălțat Maria, ea singură este perfectă printre ființele născute pe pământ și veghează împreună cu Hristos asupra destinelor lumii.

Agiosortissa = Mijlocitoarea

Fecioara Maria este singură, pictată din profil, cu mâinile ridicate în rugăciune. Ea privește spre stânga, de obicei spre o icoană separată cu Mântuitorul Iisus Hristos și se roagă pentru muritorii de rând. În calitatea ei de mijlocitoare, ea îi ajută pe creștini să își facă auzite rugăciunile către Dumnezeu.

Oranta sau Panagia = Rugătoarea

relicve din vremea Maicii Domnului

Maica Domnului este prezentată cu mâinile desfăcute și cu Pruncul Iisus desenat într-un cerc la pieptul ei. Icoana arată că Maica Domnului se roagă împreună cu Iisus pentru toți credincioșii.

Galaktotrofusa = Hrănitoarea

Este o reprezentare în care Pruncul se hrănește la sânul Maicii Domnului, așa cum el se hrănește cu dragostea credincioșilor săi pe care îi veghează.

Un portret din vremurile vieții sale

În toate icoanele Maicii Domnului, chipul ei este de o blândețe profundă, calm și iubitor, aplecat asupra celui care stă la picioarele icoanei sau privind către pruncul ei sfânt. Ne-am obișnuit să vedem acest portret în toate icoanele cu Maica Domnului, dar el nu a fost ales la întâmplare și nici nu se repetă doar de dragul unui canon. Mărturii vechi vorbesc despre cum era și cum se purta în realitate Fecioara Maria, iar ele au stat la baza primelor picturi în care este înfățișată.

Mărturia uimitoare a unui contemporan

Un portret destul de cuprinzător a fost descoperit în scrierile grecului Dionisie Aeropagitul care a avut ocazia să o viziteze pe Maica Domnului în casa Sf. Ioan Evanghelistul. El o descrie ca pe o femeie destul de înaltă și zveltă, cu mâinile fine și delicate, cu fața ovală și ușor prelungă, iar ochii ca măslinele coapte.

Pe Dionisie l-a impresionat în mod deosebit delicatețea acestei femei, obișnuită să fie smerită și retrasă, deși toți din jurul ei îi căutau sfatul și sprijinul. ”Se purta în culorile fecioarelor: roșu și vânăt, era tăcută și activă”, se mai arată în scrierile grecului contemporan cu Maria. ”Înfățișarea și purtarea ei erau atât de dumnezeiești, încât dacă n-aș fi știut că nu-i ea Dumnezeu, m-aș fi închinat în fața ei ca lui Dumnezeu”.