Cele 10 porunci sau Decalogul

Cele 10 porunci se mai numesc și Decalogul, termen care în limba greacă înseamnă deka – 10 și logos – cuvânt.

Acestea sunt de natură religioasă și au o semnificație de bază în creștinism, dar și în iudaism.

Cele 10 porunci au fost dictate de Dumnezeu lui Moise, conform Bibliei.

Este importantă cunoașterea celor 10 porunci precum și respectarea lor pentru a nu trăi în minciună, păcat și lipsa dragostei dumnezeiești.

Cele zece porunci sunt prezente de trei ori în Vechiul Testament.

Crezul este mărturisirea credinței creștine

Cele 10 porunci sau Decalogul pe care ar trebui să le învețe și cei mici

1.  Eu sunt Domnul Dumnezeul Tău; Să nu ai alți dumnezei afară de Mine.

2.  Să nu-ți faci chip cioplit, nici altă asemănare, nici să te închini lor.

3.  Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert.

4.  Adu-ți aminte de ziua Domnului și o cinsteste.

5.  Cinsteste pe tatăl tău și pe mama ta, ca bine să-ți fie și mulți ani să trăiești pe pământ.

6.  Să nu ucizi.

7.  Să nu fii deșfrânat.

8.  Să nu furi.

9.  Să nu ridici mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău.

10. Să nu poftești nimic din ce este al aproapelui tău.

Păcatul blestemului se transmite și face mult rău

Cele 10 Porunci sunt 10 legi din Biblie

Cele 10 Porunci sunt 10 legi din Biblie pe care Dumnezeu le-a dat poporului Israel după scoaterea lor din Egipt.

Cele 10 Porunci reprezintă sumarul a 600 de porunci conţinute în Legea Vechiul Testament.

Primele patru porunci vizează relaţia noastră cu Dumnezeu.

Următoarele şase porunci vizează relaţiile între oameni.

Toate cele 10 Porunci se găsesc în Biblie în Cartea Exod 20:1-17 şi Deuteronom 5:6-21.

„«Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău.» Aceasta este cea dintâi, şi cea mai mare poruncă.

A doua, asemenea ei, este: «Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi». În aceste două porunci se cuprinde toată Legea şi Prorocii” (Matei 22:36-40).

Sursa foto