Rânduiala bisericii arată că Sfântul Agneț se pregătește în ziua de marți din Săptămâna Luminată și este un dar tămăduitor pentru toți cei suferinzi care caută alinare și vindecare în credință.

Ce este Sfântul Agneț, Mielul Domnului

Săptămâna Luminată este plină de tradiții și rânduieli bisericești cu semnificații profunde. În această perioadă, preoții pregătesc Sfântul Agneț care este o bucată de prescură sfințită, dar nu orice prescură. Este vorba de prima prescură sfințită la Proscomidie.

Conform ritualului bisericesc, agnețul este doar partea pătrată din prescură, partea pe care se imprimă sigiliul Is Hs Ni Ka (Iisus Hristos Învinge).

Numele de Agneț vine din termenul grecesc agnus care înseamnă miel. Așadar, Agnețul este asociat cu Mielul lui Dumnezeu, cel care a fost sacrificat pentru mântuirea sufletelelor noastre.

Biserica ne spune că, din toate bucățile de prescură, doar Sfântul Agneț se preface în trupului lui Iisus Hristos și este păstrat cu mare evlavie pentru ajutorul credincioșilor.

Din ce se face Agnețul și când se pregătește

Sfântul Agneț din Săptămâna Luminată se face din prima prescură sfințită în Joia Neagră, la liturghia Sf. Vasile cel Mare din Săptămâna Patimilor.

Preotul folosește partea din centrul prescurii, pe care sunt imprimate literele Is Hs Ni Ka. Această parte este sfărâmată la liturghia din Marțea Luminată, iar micile bucățele sunt așezate cu mare grijă într-un chivot pe Masa Sfântă din Altar.

Aici sunt păstrate tot anul pentru împărtășirea bolnavilor și a persoanelor aflate în situații grave, care nu pot ajunge la biserică din motive întemeiate, boli grave, paralizii sau accidente.

Sfântul Agneț are puteri tămăduitoare

Considerat trupul lui Iisus Hristos, Sfântul Agneț are mari puteri vindecătoare. Bolnavii care suferă de boli incurabile, care au trecut prin accidente grave și cei care duc pe picioare boli lungi și chinuitoare găsesc întotdeauna o alinare a suferinței după ce se împărtășesc din Sfântul Agneț.

Prin sfințire, această bucată de prescură se consideră că se transformă în trupul Mântuitorului, având la rândul ei puteri mântuitoare.

El este trupul lui Iisus Hristos jertfit pe cruce, iar în ritualul bisericii, preotul străpunge Sfântul Agneț cu o copie (în miniatură) a suliței cu care a fost străpunse coastele lui Iisus răstignit.

Preotul întipăreşte în el cu copia Patima Domnului, străpungându-l în chip cruciş şi pronunţând cuvintele din Sfânta Scriptură „Junghie-Se Mielul lui Dumnezeu pentru viața și mântuirea lumii”. Apoi se toarnă vin și apă în Potir, rostindu-se: „Și unul dintre ostași cu sulița în coasta Sa a împuns, și îndată a ieșit sânge și apă. Și cel ce a văzut a mărturisit și adevărată este mărturisirea lui”(Ioan 19, 34)

Apoi, Agnețul este așezat pe Sfântul Disc (un platou rotund din argint sau din argint aurit), în Altar, și folosit cu mare chibzuială de preoți pentru ajutorul credincioșilor aflați în suferință.

Alături de Sfântul Agneț se așază pe Sfântul Disc și miridele, bucățele și firimituri din celelalte prescuri în cinstea sfinților și pentru pomenirea tuturor conducătorilor bisericii și a tuturor credincioșilor.

Sfântul Agneţ se aşează în mijlocul Sfântului Disc. În dreapta lui se aşază prima miridă (mai mare) scoasă în cinstea Sfintei Fecioare, în stânga, nouă miride pentru ceilalţi Sfinţi (împărţiţi în cele nouă cete sau grupe), în partea de jos, mirida pentru arhiereul locului, pentru Patriarhi, pentru Cârmuirea ţării şi pentru ctitori, iar mai jos, miridele pentru credincioşii vii şi morţi, despărţite în două grămăjoare.

În sens mistic, această aranjare a miridelor alături de Sfântul Agneț reprezintă pe Iisus ca Împărat și Conducător al Bisericii, și pe Pământ și sus în Ceruri. Întreaga aranjare reprezintă Biserica, cea de pe pământ, și Biserica biruitoare din ceruri.