Unde a avut loc Înălțarea Domnului

Hristos S-a înălțat la cer de pe Muntele Măslinilor, în prezența Apostolilor și a doi îngeri, care le-au vorbit ucenicilor despre a doua venire a lui Iisus.

Iisus venea de 2-3 ori pe an, în Ierusalim, să se închine la Templu, și de fiecare dată prefera să stea pe Muntele Măslinilor, care acum mai bine de 2.000 de ani nu făcea parte din Ierusalim, ca în prezent, ci era în afara orașului. La poalele acestui munte se află și Grădina Ghetsimani, unde Mântuitorul se ruga.

Pe locul din care Iisus s-a înălțat se află acum o capelă rotundă. Se spune că acolo, în piatră, a rămas amprenta piciorului Mântuitorului în momentul în care acesta s-a ridicat la cer.

Muntele Maslinilor, Ieursalim, locul de unde s-a Inaltat Iisus Hristos
Vedere înspre Ierusalim, de pe Muntele Măslinilor

Înălțarea Domnului – prezentată în Biblie

Potrivit cărților sfinte, Domnul nostru Iisus Hristos a zis: „Iar Eu, când Mă voi înalța de pe pământ, îi voi trage pe toți la Mine”. Prin urmare, orice credincios este încredințat că nu numai spiritul său va fi înălțat, ci și trupul. Prin Înălțarea Sa la cer, Fiul lui Dumnezeu întrupat s-a aşezat de-a dreapta Tatălui, continuându-şi lucrarea pământească prin Sfântul Duh.

Chiar dacă scripturile nu menționează prezența Fecioarei Maria la Înălțarea Mântuitorului, ea este prezentă în cântările bisericești: „Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, Maica lui Hristos Dumnezeu, că văzând astăzi pe Cel ce L-ai născut înălțându-Se de pe pământ, împreună cu îngerii L-ai mărit” (Cântarea a 9-a a canonului).

Obiceiuri și tradiții de Înălțare 2022

Înălțarea Domnului este cunoscuta în popor și sub denumirea de Ispas. In aceasta zi creștinii vopsesc iarăși ouă roșii și le ciocnesc spunând „Hristos S-a Înălțat!” și „Adevărat S-a Înălțat!”.

De Ispas, oamenii îşi pun la brâu frunze de nuc şi se bat cu leuştean ca să fie feriţi de rele şi de boli. La fel şi vitele sunt bătute cu leuştean, ca să se îngraşe, să fie sănătoase şi ferite de vrăjitorii.

Tot acum se sfinţesc plantele de leac – leuşteanul, paltinul, alunul.

Se fac pomeni pentru morţi, împărţindu-se mai ales pâine caldă, brânză, ceapă verde şi rachiu.

Ce să NU faci de Înălțare

În această zi, nu este bine să împrumuți sare, chibrituri, cărbuni, candele sau lumânări dacă nu vrei să ai parte numai de nenorociri.

Superstiţioşii nu dau nimic și în special sare și foc din casă în această zi, căci cred că vor avea parte de pagubă, ceartă şi de inimă rea.

Nu se seamănă culturile, căci nu vor da rod.

Rugăciune de Înălțarea Domnului

Rugăciunea pentru Înălțarea Domnului este una de mulțumire și se rostește în ajunul sărbătorii.

„Ţie Domnului şi Împărat al cerului şi al pământului, ca unui biruitor al mortii îti aducem cântare de laudă. Că după prealuminata Înviere din morţi cu slavă la ceruri Te-ai înălţat. Și cu Preacinstit Trupul Tău ai şezut de-a dreapta lui Dumnezeu. Ca şi firea noastră cea căzută să o înalţi împreună cu Tine. Și să ne slobozeşti de patimi din veşnica moarte. Noi, însă, prăznuind Dumnezeiasca Ta Înălţare, din sufIet, împreună cu ucenicii Tăi, cântăm. Iisuse, Cel ce Te-ai înălţat de la noi la cer, nu ne lăsa pe noi singuri.

Doamne, lisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pogorându-Te din înălţimile cereştI pentru a noastră mântuire şi hrănindu-ne cu bucurie duhovnicească în sfintele şi prealuminoasele zile ale învierii Tale şi, iarăşi, după săvârşirea slujirii Tale pământeşti, Te-ai înălţat cu slavă de la noi la ceruri şi ai şezut de-a dreapta lui Dumnezeu şi Tatălui!

Doamne, miluiește-ne pe noi!

În această senină şi atotluminoasă zi a Dumnezeieştii Tale Înălţări la ceruri, pământul prăznuieşte şi saltă. Cerul se bucură astăzi de Înălţarea Ziditorului făpturii. Oamenii slavoslovesc neîncetat. Văzând firea noastră cea rătăcită şi căzută, pe umerii Tăi, acum, Mântuitorule, luată şi înălţată la ceruri. Îngerii se veselesc zicând: Cine este acesta, care a venit cu slavă puternic în lupte şi tare în războaie? Acesta este cu adevărat Împăratul Slavei? Învredniceşte-ne şi pe noi, neputincioşii. Care gândim încă la cele pământesti şi săvârşim neîncetat cele plăcute trupului. Să cugetăm la înfricoşătoarea Ta înălţare la cer.

Grijile cele trupeşti şi cele lumeşti să le lepădăm şi împreună cu Apostolii Tăi să privim acum la cer şi, cu toată inima şi cu tot cugetul nostru, să ne amintim că acolo sus, în ceruri, este sălaşul nostru, iar aici pe pământ suntem doar străini şi călători, plecaţi din casa Părintească în ţara îndepărtată a păcatului. Pentru aceasta Te rugăm cu osârdie Doamne, ca prin preaslăvită înălţarea Ta, să însufleţeşti conştiinţa noastră. Să ne scoţi din robia acestui trup şi a acestei lumi păcătoase. Și să ne învredniceşti să cugetăm la cele înalte, nu la cele pământeşti.

Că nu se cuvine să ne fie nouă pe plac, ci Ţie, Domnului şi Dumnezeului nostru, să-Ţi slujim şi să lucrăm, până când dezlegându-ne de legăturile trupului şi trecând vămile văzduhului, să dobândim cereştile Tale locaşuri, unde stând de-a dreapta Slavei Tale, împreună cu Arhanghelii şi Îngerii şi cu toţi Sfinţii, vom proslăvi Preasfânt Numele Tău, împreună cu Părintele Tău Cel fără de început şi cu Preasfântul şi Bunul şi de Viaţa Făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.”

Ziua Eroilor

Începând din 1920, românii sărbătoresc și Ziua Eroilor odată cu Înălțarea. Confrom Wikipedia, acum se comemorează bărbații și femeile care au murit în timp ce serveau în forțele armate. În această zi, în toate bisericile din țară și străinătate se face pomenirea tuturor eroilor români căzuți de-a lungul veacurilor pe toate câmpurile de luptă pentru credință, libertate, dreptate și pentru apărarea țării și întregirea neamului.

De Ziua Eroilor, la ora 12.00, clopotele bisericilor ortodoxe din țară sunt trase în semn de recunoștință pentru cei care s-au sacrificat pentru țară.

Înălțarea Domnului are loc cu 10 zile înainte de pogorârea Sfântului Duh, când se sărbătoresc Rusaliile.