Calendar ortodox 2019, luna Octombrie

 • 1 octombrie – ✝) Sfântul Cuvios Chiriac de la Bisericani; ✝) Sfântul Cuvios Iosif de la Bisericani; (✝) Acoperământul Maicii Domnului; Cămaşa Domnului şi Stâlpul de viaţă dătător; Sfânta Sidonia a Georgiei; Sfinții Împărați ai Georgiei, Mirian și Nana; Sfântul Apostol Anania; Sfântul Cuvios Roman Melodul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Protectoarea” din Pskov; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Hârbovăț; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Kasperov; Sfântul Ioan Cucuzel; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoare”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului Cucuzelița; Ap. Filipeni 2, 5-11; Ev. Luca 10, 38-42; 11, 27-28
 • 2 octombrie – Sfinții Martiri David și Constantin, prinți ai Georgiei; Sfântul Sfinţit Mucenic Ciprian; Sfânta Muceniță Iustina; Sfântul Cuvios Teofil; Ap. Galateni 6, 2-10; Ev. Marcu 7, 14-24
 • 3 octombrie – Sfântul Sfințit Mucenic Dionisie Areopagitul; Sfântul Mucenic Teoctist; Ap. Efeseni 1, 1-9; Ev. Marcu 7, 24-30
 • 4 octombrie – Sfântul Martir Evdemoz al Georgiei; Sfânta Muceniță Verina; Sfânta Muceniță Prosdoca; Sfânta Muceniță Domnina; Sfântul Mucenic Audact; Sfânta Muceniță Calistena; Sfântul Sfinţit Mucenic Ierotei, Episcopul Atenei; Ap. Efeseni 1, 7-17; Ev. Marcu 8, 1-10
 • 5 octombrie – ✝ Sfântul Cuvios Misail de la Mănăstirea Turnu; ✝ Sfântul Cuvios Daniil de la Mănăstirea Turnu; Sfânta Muceniță Haritina; Sfânta Muceniță Mamelta; Soborul Sfinților Ierarhi ai Moscovei; Sfântul Evdochim Vatopedinul; Ap. I Corinteni 10, 23-28; Ev. Matei 24, 34-44
 • 6 octombrie – Sfântul Apostol Toma; Sfânta Muceniță Erotiida; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Cea de toți fericită”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Odighitria” de la Xenofont;
  ✝) Duminica a 20-a după Rusalii (Învierea fiului văduvei din Nain); Ap. Galateni 1, 11-19; Ev. Luca 7, 11-16; glas 7, voscr. 5
 • 7 octombrie – ✝ Sfântul Mare Mucenic Serghie; ✝ Sfântul Mare Mucenic Vah; Sfântul Mucenic Iulian, preotul; Sfântul Mucenic Chesarie, diaconul; Sfântul Mucenic Polihronie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Cea iubitoare” a Peșterilor din Pskov; Ap. Efeseni 1, 22-23; 2, 1-5; Ev. Marcu 10, 46-52
 • 8 octombrie – Sfântul Cuvios Mucenic Ignatie; Sfânta Cuvioasă Taisia; Sfânta Cuvioasă Pelaghia; Cuviosul Nou Mucenic Ignatie Athonitul; Ap. Efeseni 2, 19-22; 3, 1-7; Ev. Marcu 11, 11-23
 • 9 octombrie – Sfânta Cuvioasă Atanasia; Sfântul Apostol Iacov al lui Alfeu; Sfântul Cuvios Andronic; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Korsun; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Potolește întristările noastre”; Ap. Efeseni 3, 8-21; Ev. Marcu 11, 22-26
 • 10 octombrie – Sfânta Muceniţă Evlampia, sora Sfântului Mucenic Evlampie; Sfântul Cuvios Vasian; Sfântul Cuvios Teofil Mărturisitorul; Sfântul Mucenic Evlampie; Sfântul Ambrozie de la Optina; Sfântul Inochentie al Penzei; Sfinţii 26 de cuvioşi mucenici de la Zografu; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Acatist” – Prevestitoarea de la Mănăstirea Zografu; Ap. Efeseni 4, 14-17; Ev. Marcu 11, 27-33
 • 11 octombrie – Sfântul Ierarh Teofan Mărturisitorul, Episcopul Niceei; Sfânta Muceniță Zenaida; Sfântul Apostol Filip, unul din cei 7 diaconi; Sfânta Muceniță Filonila; Soborul Sfinților Stareți de la Optina; Sfântul Lev de la Optina; Ap. Efeseni 4, 17-25; Ev. Marcu 12, 1-12
 • 12 octombrie – Sfântul Mucenic Tarah; Sfântul Mucenic Andronic; Sfântul Ierarh Cosma, Episcopul Maiumei; Sfântul Mucenic Prov; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Kaluga; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Ierusalim; Ap. I Corinteni 14, 20-25; Ev. Matei 25, 1-13
 • 13 octombrie – ✝ Aducerea moaștelor Sfântului Apostol Andrei la Iași; Sfântul Mucenic Florentie; Sfânta Muceniță Agatonica; Sfântul Mucenic Carp; Sfântul Mucenic Papil; Sfântul Mucenic Agatodor; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Șapte lacuri”; Aducerea Icoanei Maicii Domnului din Iviron la Moscova; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Sedmiezerskaya”;
  ✝) Duminica a 21-a după Rusalii (Pilda semănătorului – a Sfinților Părinți de la Sinodul al VII-lea Ecumenic); Ap. Galateni 2, 16-20; al Sf. Părinți: Ap. Tit 3, 8-15; Ev. Luca 8, 5-15; a Sf. Părinți: Ev. Ioan 17, 1-13 (Rugăciunea lui Iisus); glas 8, voscr. 6
 • 14 octombrie – Sfântul Mucenic Chelsie; Sfântul Mucenic Ghervasie; Sfântul Mucenic Nazarie; Sfântul Mucenic Protasie; Sfântul Silvan, Episcopul Gazei; ✝) Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Sfântului Cosma de Yakhrom”; Ap. Efeseni 4, 25-32; Ev. Luca 3, 19-22
 • 15 octombrie – Sfântul Mucenic Luchian preotul; Sfântul Ierarh Savin, Episcopul Ciprului; Sfântul Ierarh Vars, Episcopul Edesei; Sfântul Cuvios Eftimie cel Nou; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Pantanassa” – izbăvitoarea de cancer; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Sporitoarea grânelor”; Ap. Efeseni 5, 20-25; Ev. Luca 3, 23-38; 4, 1
 • 16 octombrie – Sfântul Mucenic Domnin; Sfântul Mucenic Longhin Sutașul; Sfântul Mucenic Leontie; Sfântul Mucenic Dometie; Sfântul Mucenic Terentie; Sfântul Cuvios Mal; Ap. Efeseni 5, 25-33; Ev. Luca 4, 1-15
 • 17 octombrie – Sfântul Proroc Osea; Sfântul Cuvios Mucenic Andrei din Creta; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Izbăvitoarea”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Întru naștere fecioria ai păzit”; Ap. Efeseni 5, 33; 6, 1-9; Ev. Luca 4, 16-22
 • 18 octombrie – Sfânta Cuvioasă Eufrosina de la Mega Spileo; Sfântul Cuvios Teodor de la Mega Spileo; Sfântul Cuvios Simeon de la Mega Spileo; Sfântul Apostol și Evanghelist Luca; Sfântul Mucenic Marin cel Bătrân; Sfântul Cuvios Iulian; Sfântul Mucenic Domnin; Ap. Efeseni 6, 18-24; Ev. Luca 4, 22-30
 • 19 octombrie – Sfântul Proroc Ioil; Sfântul Mucenic Uar; Sfântul Mucenic Felix, preotul; Sfântul Mucenic Eusebiu, diaconul; Sfântul Cuvios Ioan de la Rila; Sfânta Cleopatra; Ap. I Corinteni 15, 39-45; Ev. Luca 4, 31-36
 • 20 octombrie – Sfântul Mare Mucenic Artemie; Sfânta Cuvioasă Matrona; Sfântul Gherasim din Kefalonia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Philermos;
  ✝) Duminica a 23-a după Rusalii (Vindecarea demonizatului din ținutul Gherghesenilor); Ap. Efeseni 2, 4-10; Ev. Luca 8, 26-39; glas 1, voscr. 7
 • 21 octombrie – ✝) Sfântul Cuvios Mărturisitor Visarion; ✝) Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofronie; ✝) Sfântul Mucenic Oprea; ✝) Sfântul Preot Mărturisitor Ioan din Galeș; ✝) Sfântul Preot Mărturisitor Moise Măcinic din Sibiel; Sfântul Cuvios Ilarion cel Mare; Sfântul Cuvios Filothei Dionisiatul; Ap. Filipeni 1, 1-7; Ev. Luca 4, 38-44
 • 22 octombrie – Sfânta Muceniță Elisaveta; Sfânta Muceniță Anna; Sfânta Muceniță Teodota; Sfântul Ierarh, întocmai cu apostolii, Averchie, Episcopul Ierapolei; Sfinții 7 tineri din Efes; Sfântul Kukşa din Odessa; Sfânta Muceniță Gligheria din Adrianopol; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Kazan; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Andronic”; Ap. Filipeni 1, 8-14; Ev. Luca 5, 12-16
 • 23 octombrie – Sfântul Cuvios Macarie Romanul; Sfântul Ierarh Ignatie, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Mucenic Iacov, ruda Domnului, primul episcop al Ierusalimului; Sfântul Cuvios Petroniu; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bogolubskaia”; Ap. Filipeni 1, 12-19; Ev. Luca 5, 33-39
 • 24 octombrie – Sfântul Mucenic Sotirih; Sfântul Mucenic Marcu; Sfântul Mucenic Valentin; Sfânta Muceniță Sebastiana; Sfântul Mare Mucenic Areta; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bucuria tuturor celor necăjiți”; Ap. Filipeni 1, 20-27; Ev. Luca 6, 12-19
 • 25 octombrie – Sfântul Mucenic Marcian; Sfântul Mucenic Martirie; Sfântul Mucenic Valerian; Sfânta Cuvioasă Tavita; Sfântul Mucenic Hrisaf; Ap. Filipeni 1, 27-30; 2, 1-4; Ev. Luca 6, 17-23
 • 26 octombrie – ✝) Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir; Ap. I Corinteni 15, 58; 16, 1-3; Ev. Luca 5, 17-26
 • 27 octombrie – ✝ Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, ale cărui moaște se află în Catedrala Patriarhală; Sfântul Mucenic Nestor;
  ✝) Duminica a 24-a după Rusalii (Învierea fiicei lui Iair); Ap. Efeseni 2, 14-22; Ev. Luca 8, 41-56; glas 2, voscr. 8
 • 28 octombrie – ✝ Sfântul Ierarh Iachint, Mitropolitul Țării Românești; Sfântul Sfințit Mucenic Neofit, Episcop de Urbnisi; Sfânta Muceniţă Neonila, soția Sfântului Mucenic Terentie; Sfântul Firmilian, Episcopul Cezareei Capadociei; Sfântul Ierarh Dimitrie, Mitropolitul Rostovului; Sfântul Mucenic Terentie cu cei 7 fii ai săi; Sfântul Mucenic Vilie; Sfântul Cuvios Ştefan Savaitul; Sfântul Cuvios Teofil cel Nebun pentru Hristos; Sfantul Iov de la Poceaev; Ap. Filipeni 2, 12-16; Ev. Luca 6, 24-30
 • 29 octombrie – Sfânta Mare Muceniță Anastasia Romana; Sfântul Cuvios Avramie și Maria, nepoata sa; Sfântul Nou Mucenic Timotei Esfigmenitul; Ap. Filipeni 2, 16-23; Ev. Luca 6, 37-45
 • 30 octombrie – Sfânta Muceniţă Zenovia, sora Sfântului Mucenic Zenovie; Sfântul Apostol Cleopa; Sfântul Sfinţit Mucenic Zenovie, Episcopul Ciliciei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Ozeriansk”; Sfântul Ștefan Milutin, țarul sârbilor; Ap. Filipeni 2, 24-30; Ev. Luca 6, 46-49; 7, 1
 • 31 octombrie – Sfântul Apostol Apelie; Sfântul Apostol Stahie; Sfântul Apostol Amplie; Sfântul Apostol Urban; Sfântul Apostol Aristobul; Sfântul Apostol Narcis; Sfântul Mucenic Epimah; Ap. Filipeni 3, 1-8; Ev. Luca 7, 17-30

 

Sărbătorile religioase însemnate cu cruce roșie din Calendarul ortodox 2019, luna octombrie

Luna octombrie începe cu praznicul însemnat cu cruce roşie în calendar, Acoperământul Macii Domnului, spre sfârşitul, umat apoi de trei praznice importante: Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași, pe 14 octombrie, Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir pe 26 octombrie şi ziua următoare, pe 27 octmombrie, Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, ale cărui moaște se află în Catedrala Patriarhală.

Acoperământul Macii Domnului pe 1 Octombrie

În prima zi a lui octombrie, este prăznuit Acoperământul Maicii Domnului. Este un praznic cu adânci semnificații în viața creștinilor. Iar rugăciunile de ajutor și ocrotire la Maica Domnului fac minuni. Acoperamantul Maicii Domnului îi ține sub protecția lui pe toti creștinii care vor să fie feriți de încercări și de suferințe.

La Acoperământul Macii Domnului se prăznuieşte arătarea Maicii Domnului credincioşilor care se rugau pentru izbăvirea Constantinopolului care era asediat de slav în anul 911. Maica Domnului a intrat în mijlocul bisericii, a îngenuncheat şă s-a rugat cu chipul plin de lacrimi vreme îndelungată, apoi s-a ridicat şi şi-a întins peste toţi cei prezenţi maforionul adică acoperământul.

Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași: pe 14 octombrie

Anul acesta s-au împlinit 378 de ani de când domnitorul Moldovei, Vasile Lupu a primit în dar Moaştele Sfintei Parascheva din partea patriarhului Macarie al Antiohiei şi le-a aşezat spre cinstire ala Mănăstirea Trei Ierarhi de unde au fost transferate la Catedrala Metropolitană. Cuvioasa Parascheva a trăit în prima jumătate a secolului al 11-lea şi a trecut la Domnul în anul 1050 pe când avea 27 de ani. Şi de atunci nenumărate minuni s-au înfăptuit şi încă se mai înfăptuiesc la moaştele sale.

Moaștele Cuvioasei Parascheva înfăptuiesc minuni, an de an. Nici nu e de mirare că numărul pelerinilor este din ce în ce mai mare.

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir pe 26 octombrie

Tămăduitor, făcător de minuni, Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de mir este sărbătorit, an de an, cu mare fast, pe 26 octombrie.

Dimitrie Izvorâtorul de mir e unul dintre cei mai populari sfinți, la sărbătoarea lui, credincioșii primesc mir sfințit de la icoana sfântului și se roagă pentru iertarea păcatelor.

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de mir ale cărui moaşte se află în biserica din Tesalonic care a fost clădită pe locul unde a fost martirizat. El este cinstit în mod special pe către toţi credincioşii mai ales pentru minunile sale şi pentru trecerea pe care o are înaintea lui Dumnezeu.

Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor pe 27 octombrie

Despre Sfântul Dimitrie cel Nou se știe că a văzut lumina zilei în localitatea Basarabov, pe malul râului Lom, pe teritoriul Bulgariei de azi, în secolul al XIII-lea. Provenind dintr-o familie nevoiașă, ani în șir a fost păstor, pentru a-și câștiga pâinea. Participa cu mare drag la slujbele bisericești și asculta Învățăturile sfinte. Cu timpul, și-a dat seama că menirea lui e viața monahală și s-a retras într-o mânăstire de călugări.

De când au ajuns la noi în ţară, în anul 1774, moaştele sfântului Dimitrie cel Nou au fost sprijin şi mângâiere pentru toţi cei care cer sfinţilor mijlocire înaintea lui Dumnezeu. Prin lucrarea sa ştiinţa nu poate cuprinde şi nici explica raţionamente sau teorii care să explice minunile care se petrec în preajma moştelor sale.

Moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou sălășluiesc în Catedrala Patriarhiei, veghind asupra Capitalei țării noastre.

 

Sărbătorile religioase însemnate cu cruce neagră din Calendarul ortodox 2019, luna octombrie

 • 1 octombrie: ✝ Sfântul Cuvios Chiriac de la Bisericani; ✝ Sfântul Cuvios Iosif de la Bisericani;
 • 5 octombrie: ✝ Sfântul Cuvios Misail de la Mănăstirea Turnu; ✝ Sfântul Cuvios Daniil de la Mănăstirea Turnu;
 • 7 octombrie: ✝ Sfântul Mare Mucenic Serghie; ✝ Sfântul Mare Mucenic Vah;
 • 13 octombrie: ✝ Aducerea moaștelor Sfântului Apostol Andrei la Iași
 • 21 octombrie: ✝ Sfântul Cuvios Mărturisitor Visarion; ✝ Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofronie; ✝ Sfântul Mucenic Oprea; ✝ Sfântul Preot Mărturisitor Ioan din Galeș; ✝ Sfântul Preot Mărturisitor Moise Măcinic din Sibiel;
 • 28 octombrie: ✝ Sfântul Ierarh Iachint, Mitropolitul Țării Românești;

 

Citește și: