Calendar ortodox Noiembrie 2019

 • 1 noiembrie – Sfântul Doctor fără de arginți Cosma; Sfântul Doctor fără de arginți Damian; Sfântul Cuvios David din Evvia; Sfânta Muceniţă Elena din Sinope; Ap. Filipeni 3, 8-19; Ev. Luca 7, 31-35
 • 2 noiembrie – Sfântul Mucenic Anempodist; Sfântul Mucenic Achindin; Sfântul Mucenic Pigasie; Sfântul Mucenic Aftonie; Sfântul Mucenic Elpidifor; Sfântul Mucenic Agapie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Șuia-Smolensk; Sfântul Gavriil Mărturisitorul, cel Nebun pentru Hristos; (Sâmbăta morților – Moșii de toamnă) Ap. II Corinteni 1, 8-11; Ev. Luca 5, 27-32
 • 3 noiembrie – Așezarea moaștelor Sfântului Mare Mucenic Gheorghe în Lida; Sfântul Mucenic Achepsima, episcopul; Sfântul Mucenic Iosif, preotul; Sfântul Mucenic Aitala, diaconul;
  ✝) Duminica a 22-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv și săracul Lazăr); Ap. Galateni 6, 11-18; Ev. Luca 16, 19-31; glas 3, voscr. 9
 • 4 noiembrie – Sfântul Cuvios Gheorghe, Mărturisitorul din Drama; Sfântul Cuvios Ioanichie cel Mare; Sfântul Sfinţit Mucenic Nicandru, Episcopul Mirelor; Sfântul Mucenic Ermeu, preotul; Ap. Filipeni 4, 10-23; Ev. Luca 7, 36-50
 • 5 noiembrie – Sfântul Ierarh Grigorie, Arhiepiscopul Alexandriei; Sfântul Mucenic Galaction; Sfânta Muceniță Epistimia; Sfântul Mucenic Silvan; Ap. Coloseni 1, 1-11; Ev. Luca 8, 1-3
 • 6 noiembrie – Sfântul Ierarh Pavel Mărturisitorul, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Cuvios Luca din Sicilia; Sfântul Varlaam Hutinski; Ap. Coloseni 1, 18-23; Ev. Luca 8, 22-25
 • 7 noiembrie – Sfinții 33 de Mucenici din Melitina; Sfântul Cuvios Lazăr din Muntele Galision; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Bucuriei”; Ap. Coloseni 1, 24-29; 2, 1; Ev. Luca 9, 7-11
 • 8 noiembrie – ✝) Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil şi al tuturor cereştilor puteri; Ap. Coloseni 2, 1-7; Ev. Luca 9, 12-18
 • 9 noiembrie – Sfântul Mucenic Onisifor; Sfântul Mucenic Claudiu; Sfântul Mucenic Castor; Sfântul Mucenic Sempronian; Sfântul Mucenic Nicostrat; Sfântul Mucenic Porfirie; Sfânta Cuvioasă Matrona; Sfânta Cuvioasă Teoctista; ✝) Sfântul Ierarh Nectarie Taumaturgul de la Eghina; Sfântul Simeon Metafrast; Cuviosul Eftimie chelarul; Cuviosul Neofit Dohiaritul; Cuviosul Varnavas Dohiaritul; Sfântul Cuvios Ioan Colov; Ap. II Corinteni 3, 12-18; Ev. Luca 6, 1-10
 • 10 noiembrie – Sfântul Apostol Olimp; Sfântul Apostol Erast; Sfântul Apostol Sosipatru; Sfântul Mucenic Orest; Sfântul Apostol Rodion; Sfântul Apostol Terţiu; Sfântul Apostol Cvart; Sfântul Arsenie Capadocianul;
  ✝) Duminica a 25-a după Rusalii (Pilda samarineanului milostiv); Ap. Efeseni 4, 1-7; Ev. Luca 10, 25-37; glas 4, voscr. 10
 • 11 noiembrie – ✝ Sfântul Mare Mucenic Mina; Sfântul Mucenic Victor; Sfântul Mucenic Vichentie; Sfânta Muceniță Ștefanida; Sfântul Cuvios Teodor Studitul; Sfântul Ștefan de la Decani, regele Serbiei; Ap. Coloseni 2, 13-20; Ev. Luca 9, 18-22
 • 12 noiembrie – ✝) Sfinții Martiri și Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra și Vasile din Telciu; Sfântul Ierarh Ioan cel Milostiv, Patriarhul Alexandriei; Sfântul Cuvios Nil Pustnicul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Milostiva”; Sfântul Cuvios Nil Athonitul; Ap. Coloseni 2, 20-23; 3, 1-3; Ev. Luca 9, 23-27
 • 13 noiembrie – Sfânta Antuza, mama Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur; ✝) Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului; Sfântul Cuvios Damaschin; Ap. Coloseni 3, 17-20; 4, 1-2; Ev. Luca 9, 44-50
 • 14 noiembrie
  Sfântul Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului; Sfântul Apostol Filip, unul dintre cei 12 Apostoli; (Lăsatul secului pentru Postul Neșterii Domnului) Ap. Coloseni 4, 2-9; Ev. Luca 9, 49-56
 • 15 noiembrie – ✝) Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț; Sfântul Mucenic Aviv diaconul; Sfântul Mucenic Mărturisitor Gurie; Sfântul Mucenic Samona; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „de pe Cruce” (Kupiatici); (Începutul Postului Nașterii Domnului) Ap. Coloseni 4, 10-18; Ev. Luca 10, 1-15
 • 16 noiembrie – Sfântul Apostol și Evanghelist Matei; Ap. II Corinteni 5, 1-10; Ev. Luca 7, 1-10
 • 17 noiembrie – Sfântul Ierarh Grigorie Taumaturgul, Episcopul Neocezareei Pontului; Sfântul Cuvios Lazăr Zugravul; Sfântul Cuvios Zaharia; Sfântul Ierarh Ghenadie, patriarhul Constantinopolului;
  ✝) Duminica a 26-a după Rusalii (Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina); Ap. Efeseni 5, 8-19; Ev. Luca 12, 16-21; glas 5, voscr. 11
 • 18 noiembrie – Sfântul Mucenic Platon; Sfântul Mucenic Roman diaconul; Sfântul Mucenic Zaheu diaconul; Ap. I Tesaloniceni 1, 1-5; Ev. Luca 10, 22-24
 • 19 noiembrie – Sfântul Mucenic Varlaam; Sfântul Proroc Avdie; Sfântul Ierarh Filaret, Mitropolitul Moscovei și Kolomnei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Mângâierea celor necăjiți și întristați”; Ap. I Tesaloniceni 1, 6-10; Ev. Luca 11, 1-10
 • 20 noiembrie – ✝) Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul; Înainte-prăznuirea Intrării în Biserică a Maicii Domnului; Sfântul Ierarh Proclu, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Mucenic Dasie; Ap. I Tesaloniceni 2, 1-8; Ev. Luca 11, 9-13
 • 21 noiembrie – (✝) Intrarea în Biserică a Maicii Domnului; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Sfântului Ioan Damaschin” (Trihirussa); Maica Domnului de la Maxaira Ciprului; Ap. Evrei 9, 1-7; Ev. Luca 10, 38-42; 11, 27-28
 • 22 noiembrie – Sfântul Cuvios Iacov Tsalikis; Sfântul Apostol Filimon; Sfântul Apostol Arhip; Sfântul Apostol Onisim; Sfânta Muceniță Cecilia; Ap. I Tesaloniceni 2, 14-20; Ev. Luca 11, 23-26
 • 23 noiembrie
  ✝ Sfântul Cuvios Antonie de la Iezerul-Vâlcea; Sfântul Ierarh Amfilohie, Episcopul Iconiei; Sfântul Ierarh Grigorie, Episcopul Acragandiei; Ap. II Corinteni 8, 1-5; Ev. Luca 8, 16-21
 • 24 noiembrie – Sfântul Sfințit Mucenic Clement, Episcopul Romei; Sfântul Sfinţit Mucenic Petru, Episcopul Alexandriei;
  ✝) Duminica a 30-a după Rusalii (Dregătorul bogat – Păzirea poruncilor); Ap. Coloseni 3, 12-16; Ev. Luca 18, 18-27; glas 6, voscr. 1
 • 25 noiembrie – ✝ Sfânta Mare Muceniță Ecaterina; Sfântul Mare Mucenic Mercurie; Odovania Praznicului Intrării în Biserică a Maicii Domnului; Ap. I Tesaloniceni 2, 20; 3, 1-8; Ev. Luca 11, 29-33
 • 26 noiembrie – Sfântul Cuvios Alipie Stâlpnicul; Sfântul Cuvios Nicon; Sfântul Cuvios Stelian Paflagonul; Ap. I Tesaloniceni 3, 8-13; Ev. Luca 11, 34-41
 • 27 noiembrie – Sfântul Mare Mucenic Iacob Persul; Sfântul Cuvios Natanail; Sfântul Cuvios Pinufrie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Serafim Ponetaevski”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Korchemnaya”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Țarskoe Selo”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Abalatsk”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Rădăcinii din Kursk”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Semnului” din Novgorod; Ap. I Tesaloniceni 4, 1-12; Ev. Luca 11, 42-46
 • 28 noiembrie – Sfântul Mucenic Irinarh; Sfântul Cuvios Mucenic Ștefan cel Nou; Sfântul Teodor, Arhiepiscop de Rostov; Ap. I Tesaloniceni 4, 18; 5, 1-10; Ev. Luca 11, 47-54; 12, 1
 • 29 noiembrie – Sfântul Sfințit Mucenic Aviv, episcop de Nekresi, Georgia; Sfântul Mucenic Paramon; Sfântul Mucenic Filumen; Sfântul Mucenic Valerian; Sfântul Cuvios Acachie; Sfântul Cuvios Pitirun; Noul Sfințit Mucenic Filumen; Ap. I Tesaloniceni 5, 9-13; 24-28; Ev. Luca 12, 2-12
 • 30 noiembrie – ✝) Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei; Sfântul Vakhtang Gorgasali, regele Georgiei; Sfântul Ierarh Frumențiu, Episcopul Etiopiei; ✝) Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României; Ap. II Corinteni 11, 1-6; Ev. Luca 9, 1-6

 

Sărbătorile religioase însemnate cu cruce roșie din Calendarul ortodox 2019, luna noiembrie

Așezarea moaștelor Sfântului Mare Mucenic Gheorghe în Lida

Pe data de 3 noiembrie, este însemnată cu cruce roșie în Calendarul ortodox 2019 „Așezarea moaștelor Sfântului Mare Mucenic Gheorghe în Lida”.

Slăvitul Gheorghe, marele mărturisitor al lui Hristos, s-a născut pe vremea lui Diocleţian, din tată capadocian şi maică palestiniancă.

Propovăduind pe Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu, şi-a dat la iveală bună credinţă. Pentru aceasta, a fost supus la tot felul de chinuri cumplite, căci a fost împuns cu suliţa în pântece, a fost pus pe o roată, bătut cu vine de bou de multe ori, aruncat într-o groapă plină cu var; dar fiind păzit nevătămat de toate, prin darul lui Dumnezeu, a atras către credinţa cea în Hristos pe împărăteasa Alexandra, femeia lui Diocleţian; şi, afară de dânsa, a creştinat şi pe un oarecare Glicherie şi pe altul, cu numele Atanasie. Apoi a înviat pe un om din morţi şi nenumărată mulţime de oameni a adus la credinţa lui Hristos, făcând felurite minuni numai cu chemarea Domnului.

Iar cei ce iubeau pe mucenicul, i-au zidit Sfântului o biserică mare şi prea frumoasă în Lida. Apoi, ridicând mult pătimitul şi sfântul trup al mucenicului, din locul cel neînsemnat în care zăcea, şi aducându-l în acea cetate, au pus la iveală pe cel vrednic de multă lumină şi de mai multă arătare; şi, printr-însul a făcut înnoire bisericii aceleia, care era din nou zidită de dânşii, fiind atunci ziua a treia a lunii noiembrie; iar moaştele lui erau ca nişte izvoare de-a pururea curgătoare, cu daruri de minuni celor care se închină lui cu credinţă.

Deci, de atunci, Biserica lui Dumnezeu a luat obiceiul ca în fiecare an, în aceeaşi zi, să prăznuiască aducerea moaştelor Sfântului Mucenic.

Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil şi al tuturor cereştilor puteri

În fiecare an, pe data de 8 noiembrie, Biserica cinstește Soborul Sfinților Mihail și Gavriil și a tuturor Puterilor cerești celor fără de trupuri. Așadar, pe 8 noiembrie Soborul Sfinţilor îngeri se prăznuieşte de Biserică cu bună cinste după predaniile părinţilor insuflaţi de Dumnezeu, care au lepădat de mult credinţa cea rea a închinării de îngeri care era la eretici şi la închinătorii de idoli.

Sărbătoarea din 8 noiembrie se ține în Biserică de prin veacul al cincilea și ea s-a răspândit repede în tot Răsăritul creștin.

În Colose, unde la început se aducea închinăciune îngerilor, a început a se săvârşi cu dreaptă mărire prăznuirea soborului îngeresc, zidindu-se biserici preafrumoase în numele Sfântului Arhanghel Mihail, căpetenia îngerilor.

Astfel s-a zidit şi în Hone o mărită şi preafrumoasă biserică, în care însuşi Sfântul Arhanghel Mihail s-a arătat Sfântului Arhip. Apoi s-a aşezat a se prăznui soborul Sfinţilor îngeri în a opta zi a lunii noiembrie, care este a nouă după lună martie – ce este întâia de la zidirea lumii -, spre închipuirea numărului cetelor îngereşti, în număr de nouă, pe care le-a numărat Sfântul Dionisie Areopagitul, ucenicul Sfântului Apostol Pavel.

Îngerii, în orânduielile cele cereşti, sunt mai jos decât toate rânduielile şi mai aproape de oameni. Aceştia vestesc oamenilor tainele lui Dumnezeu şi voile Lui cele mai mici, povăţuindu-i să vieţuiască cu fapte bune şi cu dreptate după Dumnezeu.

Apoi sunt puşi să ne păzească pe noi, pe fiecare credincios. Deci, pe cei ce suntem buni, ne ţin ca să nu cădem, iar pe cei care cădem, ne ridică. Ei niciodată nu ne lasă, deşi uneori greşim şi sunt totdeauna gata a ne ajuta, numai să voim şi noi.

De aceea, în a opta zi a lunii noiembrie, sunt rânduiţi de Dumnezeu Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, ca nişte credincioşi slujitori ai lui Dumnezeu, care în vremea căderii satanei, din pricina mândriei şi a depărtării lui de la Dumnezeu, au adunat aceste trei cete şi oşti îngereşti.

Intrarea Maicii Domnului în biserică (Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Sfântului Ioan Damaschin”)

Intrarea Maicii Domnului în Biserică, prăznuită în calendarul creștin ortodox din 21 noiembrie 2019, este o sărbătoare creştină marcată cu cruce roşie în calendar şi cu dezlegare la peşte.

Popular, sărbătoarea Intrării Maicii Domnului în Biserică mai poartă numele și de Vovidenie sau Ovidenie, ceea ce înseamnă lumină.

Fecioara Maria a fost dusă de părinţii săi Ioachim şi Ana la Templul evreiesc din Ierusalim pe când era copilă, unde a trăit şi slujit ca fecioară în Templu până la logodna ei cu Sfântul Iosif.

Unul din izvoarele cele mai vechi ale acestei tradiţii este Protoevanghelia lui Iacov, una din Evangheliile neincluse în canonul Scripturii, Evanghelia Copilăriei după Iacob.

Intrarea Maicii Domnului în biserică, din 21 noiembrie este considerată o zi a luminii, când credincioşii se roagă să nu fie învinsă de întuneric şi ca moartea să nu înfrângă viaţă.

Fecioara a petrecut 12 ani în Templu, după care preoţii, îndemnaţi de duhul sfânt, au logodit-o cu dreptul Iosif , pentru a o păzi în casa sa din Nazaret, până la plinirea vremii şi naşterea lui Iisus Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre. Vezi mai multe despre viața Maicii Domnului!

Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României

Slăvitul Apostul Andrei, cel întâi chemat, s-a născut în cetatea ce se numeşte Betsaida, care este lângă Marea Galileii, în hotarul Zabulonulu. Sfântul Apostol Andrei a fost fratele Sfântului Petru, și împreună au fost primii ucenici ai lui Hristos. După Pogorârea Sfântului Duh, prin tragere la sorți, Apostolii au primit teritoriile unde să predice.

Sfântul Apostol Andrei a predicat în Scytia și Asia Mică. Sfântul Apostol Andrei a fost martirizat la Patras, în Grecia. Nu se cunoaște cu exactitate anul morții sale, se presupune că ar fi fost în timpul uneia dintre persecuțiile lui Nero (54-68) sau Dioclețian (81-96). Potrivit tradiției, a fost răstignit pe o cruce în formă de „X”. În anul 1995, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât că ziua Sfântului Andrei să fie însemnată în calendarul bisericesc cu cruce roșie, iar în 1997, Sfântul Andrei a fost proclamat „Ocrotitorul Romaniei“.

După Cinzecime, Sf Andrei şi-a început apostolatul şi a ajuns până pe teritoriu României de astăzi. I se mai spune şi Apostolul lupilor, deoarece dacii se considerau pe ei lupi, aveau ca simbol lupul, şi se spune că după ce a căzut Sarmisegetuza căpetenia lupilor s-ar fi retras şi ar fi păzit pe Apostolul Andrei în Dobrogea, la peştera în care s-a adăpostit.

 

Sărbătorile religioase însemnate cu cruce neagră din Calendarul ortodox 2019, luna noiembrie

În afară de principalele sărbători din calendarul creștin ortodox al lunii noiembrie 2019, mai sunt și alte sărbători de cruce neagră, de care trebuie să ținem cont.

Sărbătorile de cruce neagră sunt sunt sărbători care se țin cu rugăciune către sfinţii pomeniţi în acea zi, dar putem lucra obişnuit, spre deosebire de sărbătorile de cruce roșie în care sunt prezente mai multe restricții.

Postul Nașterii Domnului sau Postul Crăciunului

Postul Crăciunului începe pe 14 noiembrie și ține până pe 24 decembrie și este al doilea post ca lungime din an dar este mult mai uşor. Deşi ţine 40 de zile, aproape cât postul Paştelui, sunt destul de dese dezlegările la peşte. În ziua de ajun se mănâncă numai seara şi doar grâu fiert cu miere, covrigi, turte de făină şi fructe sau seminţe.

Alte sărbători cu cruce neagră

 • 11 noiembrie Sfântul Mina
 • 12 noiembrie Sfântul Atanasie Todoran
 • 15 noiembrie Sfântul Paisie de la Neamţ
 • 20 noiembrie Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul
 • 23 noiembrie Sfântul Cuvios Antonie de la Iezeru Vâlcea
 • 25 noiembrie Sfânta Muceniţă Ecaterina

Citește și:

Calendar ortodox Octombrie 2019 – Sărbători religioase, sfinţi, și posturi

Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil veghează la binele tuturor

Mănăstirea Ghighiu – Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului “Siriaca”