Rugăciunea este hrană pentru suflet. Cu ajutorul rugăciunii reușim să ne apropiem mai mult de Dumnezeu și să ne confesăm Lui. Rugăciunea, însă, nu trebuie privită ca și un colac de salvare miraculos.

Foarte mulţi credincioşi nu înţeleg întotdeauna la ce se referă cuvântul Acatist, confundând slujba în sine a Acatistului cu unele pomelnice cu cereri speciale pe care ei le alcătuiesc, înşirând în conţinutul lor nevoile vieţii lor personale.

Un acatist reprezintă, în ortodoxie, calea prin care credinciosul poate cere ajutorul forţelor divine în anumite momente importante din viaţă, dar şi legătura care se creează cu lumea divină.

Un acatist este o slujbă liturgică ortodoxă prin care se rememorează evenimente sfinte şi se cere intervenţia lui Dumnezeu şi a Sfinţilor în viaţa credincioşilor.

 

Acatistul – Ce este un acatist

Treebuie să știm ca denumirea de acatist vine din grecescul ahatistos, a sta jos, a ședea, fiind opusul cuvântului Catismă, care indică faptul că, în timpul citirii ei, credincioşii stau jos, pentru a se arăta că în timpul acestei cântări nu se stă jos, pe scaun, ci în picioare, pentru că în timpul slujbei se stă în picioare sau în genunchi, în faţa icoanei sfântului spre care sunt îndreptate rugăciunile.

Acatistele sunt rugăciuni prin care putem cere mai ales mijlocirea Sfinților pe lângă Dumnezeu, spre a ne ajuta sau a ne izbăvi la vreme de nevoie și de necaz.

Prin cuvântul Acatist se înţelege în primul rând slujba liturgică alcătuită de Biserică întru cinstirea unui sfânt, aducându-i acestuia laudă pentru viaţa sa minunată şi pentru minunile pe care le lucrează în viaţa credincioşilor.

Slujba Acatistului unui sfânt se citeşte de regulă în ziua prăznuirii sale, fie dimineaţa, înaintea săvârşirii Sfintei Liturghii, fie seara, după slujba Vecerniei. Pe lângă Acatistele închinate sfinţilor, avem şi Acatiste închinate Mântuitorului sau Maicii Domnului.

Unii credincioşi, după cum spuneam, numesc Acatiste şi pomelnicele speciale pe care ei le trimit la Sfântul Altar, pentru a fi citite după slujba Acatistului. În aceste pomelnice ei scriu atât numele lor, cât şi multe dintre problemele cu care se confruntă, de cele mai multe ori în formule total nepotrivite, având pretenţia ca preotul să citească cu voce tare întreg textul înscris în acest pomelnic.

Biserica face rugăciuni şi cereri pentru toţi oamenii şi pentru toate trebuinţele vieţii credincioşilor ei. A solicita însă împlinirea întocmai de către Dumnezeu strict a voinţei noastre, care de cele mai multe ori nici măcar nu este în acord cu voinţa lui Dumnezeu, vădeşte superficialitate şi chiar necredinţă.

Aşadar, Acatistul se referă în primul rând la o slujbă specială de laudă, alcătuită întru cinstirea Mântuitorului Hristos, a Maicii Domnului sau a unui sfânt şi abia după aceea la pomelnicele în care sunt înşirate toate nevoile şi trebuinţele vieţii noastre personale.

Era o tradiţie, mai ales după decretul din anul 313 dat de Împăratul Constantin, biserica a început să-şi organizeze slujbele bisericeşti, reguli tipiconale, liturgice, dogmele bisericeşti şi atunci s-au compus şi acatistele. Imnografii care scriau cântări bisericeşti prin revelaţia duhului sfânt au fost cei care au scris acatistele.

Primul acatist este „Acatistul Maicii Domnului„, compus din 25 de cântări de laudă către Sfânta Fecioară, închinat întrupării, ca laudă și mulțumire pentru eliberarea miraculoasă a Constantinopolului în urma unei invazii a perșilor și avarilor, în anul 626.

A fost alcătuit de Patriarhul Serghie al Constantinopolului şi se citeşte mai ales la Utrenia din Sâmbăta a cincea a Postului Mare, adică la denia de Vineri seara. În Ceaslov putem afla rânduiala lui, dar şi a altor acatiste precum Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos şi Acatistul Sfântului Nicolae.

În Ceaslovul cel Mare şi Acatistier se găsesc şi alte acatiste pentru sărbători mari şi pentru sfinţii cei mai însemnaţi precum Acatistul Sfintei Cruci, Acatistul Adormirii Maicii Domnului, Acatistul Sfântului Ioan Botezătorul, Acatistul Sfinţilor Apostoli, Acatistul Sfântului Gheorghe, Acatistul Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava.

Astăzi este cântat sau citit la utrenia (sau denia) acestei sâmbete, care se și numește Sâmbăta Acatistului. Este compus din 24 de strofe (icoase), formând un acrostih, procedeu poetic întâlnit în literatura bizantină. Acatistele acestea sunt o cântare aparte ce aduce slavă lui Dumnezeu și evocă momente din viața sfântului în cinstea căruia este compus (dacă nu este chiar închinat lui Dumnezeu direct).

La slavi și la români, succesul și aprecierea credincioșilor a făcut ca mai târziu multe alte acatiste să fie compuse, în cinstea unor sfinți, a Maicii Domnului sau a lui Hristos, după modelul acestui prim acatist, și se citesc la sărbătorile respective. Din contră, la greci, unicul acatist se cântă la dupăcinarul fiecărei vineri din păresimi.

De regulă, „Acatistul Maicii Domnului„ se află în triod și în partea a treia a orologiului (ceaslovului). Cartea în care sunt adunate mai multe acatiste se numește acatistier. De asemenea câteva acatiste se găsesc și în unele cărți de rugăciuni și broșuri speciale. Anumiți imnografi contemporani, precum Ilie Cleopa, au alcătuit și acatistiere tematice.

Acatistul – Ce cuprinde un acatist și cine este pomenit

Acatistele sunt alcatuite din mai multe cântări de laudă și rugăciune, acestea mai numindu-se și condace sau icoase. Slujba bisericeasca cuprinde rugaciuni și laude care îi cinstesc pe Dumnezeu, Maica Domnului sau pe unul dintre Sfinți. De obicei, slujba acatistului se citește în ziua prăznuirii sfântului respectiv, înaintea Sfintei Liturghii sau dupa Vecernie (slujba de seară).

Primul acatist ce a fost scris este Imnul Acatist al Bunei-Vestiri şi a fost întocmit de Patriarhul Serghie al Constantinopolului la vreme de necaz. Acesta se citeşte mai ales la Utrenia din Sâmbăta a cincea a Postului Mare. Acatiste au mai toți Sfinții, dar printre cele mai cunoscute sunt Acatistul Sfintei Cruci, Acatistul Adormirii Maicii Domnului, Acatistul Sfântului Ioan Botezătorul, Acatistul Sfinților Apostoli, Acatistul Sfântului Gheorghe, Acatistul Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, Acatistul Sfinților Ioachim și Ana, Acatistul Cuvioasei Maicii noastre Parascheva, Acatistul Sfintei Filofteia, Acatistul Sf. Pantelimon, Acatistul Sfinților Trei Ierarhi și multe altele.

Acatistul diferă şi în funcţie de situaţia pentru care se solicită sprijin divin.

Sunt unele acatiste în cinstea sfinţilor care au un scop determinat. De exemplu, pentru căsătorie şi naşteri de prunci se citeşte acatistul Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana, a Sfântului Ierarh Nicolae, făcătorul de minuni. Pentru dezlegare de farmece se citeşte acatistul Sfântului Vasile cel Mare, pentru descoperirea furtului, acatistul Sfântului Mina, sau pentru luminarea minţii atunci şi ajutor la examene se citeşte acatistul Sfântului Duh. Pentru oamenii bolnavi se citeşte acatistul sfântului Nectarie din Eghina. Maie există Acatistul Maicii Domnului Pantanasa care este vindecător de cancer.

Acatistul – Partea de început a uui acatist:

În primul rând, acatistul trebuie să fie datat. Data se trece, de obicei, în colțul din dreapta sus. La mijlocul paginii, vei scrie „Acatist„ și în continuare vei specifica numărul de zile pentru care vrei să ți se citească acatistul (7 zile, 10 zile, 30 de zile, 40 de zile etc).

Imediat dedesubt vei preciza pentru cine dai acatistul, pentru vii sau pentru morți.

Acatistul – Cuprinsul acatistului:

Indiferent că este vorba despre acatistul pentru vii sau despre cel pentru morți, vei enumera, unele sub altele, prenumele persoanelor pentru care dorești ca preotul să se roage. Un aspect pe care foarte puține persoane îl cunosc este acela referitor la ordinea prenumelor care vor fi trecute pe acatist.

Ordinea de enumerare a personelor în acatist este următoarea:

 • Preotul care te-a botezat
 • Preotul care te-a cununat
 • Preotul care îți este duhovnic
 • Naşii de botez
 • Naşii de cununie
 • Părinţii şi fraţii
 • Socrii și cumnații
 • Tu, soțul și copiii
 • Finii de cununie
 • Finii de botez
 • Bunici, unchi, mătuşe, verişori etc.
 • Prieteni

În acatist, această ordine nu este obligatorie, dar rostul ei este acela de a acorda o anumită importanță acelor persoane care au contribuit la formarea noastră spirituală.

Acatistul – Partea de sfârșit a unui acatist:

Către finalul acatistului pentru vii, vei preciza pentru ce anume te rogi, rostind astfel: ”Mulțumim Domnului pentru toate cele dăruite și ne rugăm pentru…”, formulă care va fi completată de fiecare cu dorințele și nevoile pe care le are.

Acatistul pentru morți se încheie cu următoarea formulă: „Cu tot neamul lor cel adormit„.

Bineînteles, ultimul cuvânt care apare pe ambele acatiste este „Amin„.

Cine citește un acatist

În bisericile de mir, slujba Acatistului se face de obicei în zilele de luni, miercuri şi vineri seara, precum şi în ajunul sărbătorilor sfinţilor în a căror cinste e alcătuit acatistul fie înainte, fie după Vecernie. La mănăstiri se face dimineaţa, între Utrenie şi Ceasuri.

La acatist aducem: pomelnicul viilor pentru care ne rugăm, tămâie şi untdelemn şi le dăm preotului. Acatistele se pot citi şi acasă, de fiecare credincios.

Credincioșii primesc canon de la preot câte un acatist în funcție de păcatele pe care le-au săvârșit, dar pot citi acasă și altele în funcție de nevoile și necazul fiecăruia.

De obicei, Acatistul se citeşte 40 de zile, şi în acest timp se ţine post.

În perioada Postului Paştelui citiţi Acatistul Mântuitorului Iisus Hristos, apoi mai este folositor să citiţi şi Acatistul Sfintei Învieri a Domnului Iisus Hristos, de la Sfintele Paşti până la Înălţare, pentru nevoile fiecăruia.

Rugăciunea trebuie să fie făcută cu inima, cu iubire şi cu credinţă. Se dau spre citire credincioşilor destul de des Acatistul Sfântului Mare Mucenic Mina, Acatistul Sfintei Cruci, al Sfântului Nectarie (vindecător de boli) şi al Sfântului Ciprian (pentru vrăji, descântece şi lucruri diavoleşti). Dar dacă nu este voia Domnului ca acel lucru să se întâmple, rezolvarea problemelor vine de obicei sub altă formă, peste aşteptările noastre.

Ce trebuie să ştie credincioşii este că nu contează dacă citeşti acatistul de zece ori, de zece ori câte zece sau de o mie de ori, esenţiale sunt dramul de credinţă şi rugăciunea rostită din inimă, care vă apropie de Dumnezeu şi vă ajută pentru orice vă rugaţi.

Cu cât acatistul este citit de mai multe persoane, cu atât puterea lui creşte. Acatistul trebuie citit de cel în cauză, dar e bine ca să-l citească toţi din familie.

E bine să fie citit de cât mai multă lume pentru persoana respectivă, pentru că ajutorul este mult mai mare, prin faptul că se corelează toţi. Puterea acatistului este mai mare când este citit de mai mulţi credincioşi. Prin angajarea mai multor forţe se fac minuni.

Acatistul – Unde se citește un acatist

Un acatist este citit de preoți in biserică, în timpul slujbelor. Rugăciunea mai este citită și de enoriași aproape oriunde s-ar afla aceștia, dar mai puțin în timpul slujbelor din biserică unde nu este indicat să faci altceva decât să asculți rugăciunile ce se desfășoară.

În timpul slujbei acatistului se stă în picioare sau chiar în genunchi, arătând prin aceasta evlavia, dragostea şi rugăciunea noastră stăruitoare faţă de sfântul pe care-l prăznuim.

Acatistele pot fi citite şi acasă de credincioşi, într-un loc special unde există o icoană şi candelă. Fiecare credincios este bine să aibă în casă, un colţ sacru, cu o icoană şi o candelă. Acolo fiecare se roafă individual sau în comun. Fiecare om chiar dacă e ateu sinte nevoia de izolare, de asceză.

Acatistul poate fi citit în alte locuri, important fiind ca credinciosul să participe sufleteşte.

Acatistele sunt la îndemâna tuturor şi înseamnă că intră în comuniune cu sfinţii, cu Mântuitorul şi cu Maica Domnului.

Acatistele se citesc pentru momentele speciale sau mai grele din viaţa omului, dar şi din evlavie pentru sfântul respectiv. La un moment dat se produce un fel de prietenie cu sfântul. Acatistul se citeşte în picioare sau în genunchi acasă. Dacă omul nu are timp şi se află într-o situaţie de forţă majoră poate să citească în maşină, în tren sau oriunde altundeva. Important este să te concentrezi ca imima şi mintea să fie la ceea ce citim acolo.

Acatist – Ce putere are asupra noastră

Puterea rugăciunii e mare şi de mare preţ înaintea lui Dumnezeu.

Nu există un acatist mai bun decât celălalt, puterea acestuia fiind ajutată de cel care citește prin credința, iubirea și curățenia sa. Orice rugăciune spusă din inimă ne apropie și mai mult de Dumnezeu. La acatist se aduce și pomelnicul viilor către care se îndreaptă rugăciunea însoțit de tămâie și ulei.

Acatistele sunt hrana sufletului. Prin intermediul acatistelor, rugile ne sunt ascultate de către Dumnezeu prin mijlocirea unor sfinți. De aceea, cu toții ar trebui să avem un sfânt ocrotitor și un acatist (preferabil recomandat de către părinte) pe care să îl citim la diferite trebuințe, și nu numai.

Acatistul pentru iertarea păcatelor

Pentru iertarea păcatelor, se citește Acatistul Domnului Iisus Hristos, iar pentru întoarcerea la credință, Acatistul Sfântului Andrei, după o spovedanie în prealabil.

De asemenea, Acatistul Bunei Vestiri se citește pentru îndeplinirea dorințelor (atenție însă ce înțelegem prin dorințe) iar cei necăjiți, aflați în necazuri, pot citi Acatistul Maicii Domnului. Sfântului Pantelimon este ocrotitorul celor bolnavi, iar acatistul acestuia îi poate ajuta să învingă boala.

Acatistul pentru sănătate

Spre exemplu, dacă vreţi să vă rugaţi pentru sănătate, foarte important este Acatistul Sfântului Nectarie.

Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina este mare făcător de minuni, și mărturii cutremurătoare pot fi găsite pe site-uri de specialitate, ale bolnavilor de cancer vindecați după citirea acatistului, ale mamelor ce au avut o naștere ușoară, ale celor ce s-au însănătoșit, ale celor ce și-au găsit loc de muncă după ce au citit acatistul vreme de 40 de zile.

Mulţi credincioşi din zilele noastre au auzit despre minunile săvârşite de acesta, despre vindecarea unor boli grave şi chiar a cancerului. E adevărat că, pentru a avea o putere mai mare, e bine să completaţi citirea acatistelor cu participarea la slujbele ce se săvârşesc la Mănăstirea Radu Vodă din Bucureşti, unde sunt depuse sfintele sale moaşte, şi ungerea cu untdelemn de la candela sa.

Sfântul Nectarie e cunoscut nu doar ca un sfânt făcător de minuni sau ca un doctor fără de arginţi, ci şi ca un dascăl al celor care vor să fie izbăviţi de necazuri. El este sărbătorit de creştini la data de 9 noiembrie şi vine în ajutorul credincioşilor dacă aceştia îi citesc acatistul măcar o dată pe săptămână.

Acatist pentru păgubiți şi pentru înţelegere cu soacra

Dacă ați pierdut un obiect, sau vi s-au furat bani, ori dacă aveți datorii sau altcineva are datorii la dumneavoastră, Acatistul Sfintei Mina vă va fi de mare folos. Pentru persoanele ce nu pot avea copii, acatistul Sfinților Părinți Ioachim și Ana citit vreme de 40 de zile, cu post și fapte bune, poate face minuni. Iar tinerii ce au necazuri cu părinții ori socrii își pot găsi alinarea cu ajutorul Acatistului Sfintei Filofteia.

Acest acatist este o rugăciune pentru sporul casei, binele familiei și izbăvirea de pagube și te ajută la nevoie.

Rămas fără părinţi de la vârsta de 11 ani, Sfântul Mina ia hotărârea de a-şi închina viaţa rugăciunii şi postului. Mii de oameni, fiecare cu durerea pierderii a ceva sau a cuiva, se adună, în fiecare an, la data de 11 noiembrie, la Biserica Sfântul Mina din Bucureşti, cu credinţa că vor recăpăta ce au pierdut dacă se roagă la moaştele acestuia.

Acatist contra farmecelor

Îndepărtarea farmecelor (pentru cei ce cred că au „făcături„) se realizează citind Acatistul Sfântului Vasile, în vreme poți învăța  cum alungi duhurile rele ce ne dau târcoale se poate realiza cu ajutorul Acatistului Sfântului Ștefan.

Citind Acatistul Sfântului Ciprian, alături de un post aspru, măcar trei zile, înainte de a merge la racla sfântă, miercurea şi vinerea, credincioşii vor fi uimiţi de puterile acestuia: dezleagă farmece şi blesteme, vindecă boli cărora medicii nu le dau de cap, încheagă căsniciile, ajută femeile sterpe să aibă copii.

Sfântul Ciprian este pomenit de credincioşi, în fiecare an, la 2 octombrie. El însuşi a fost un mare vrăjitor: ghicea în cărţi şi în stele, putea să schimbe văzduhul, să pornească vânt, tunete şi ploi, să distrugă câmpurile, să rănească oamenii şi chiar să le vorbească morţilor. Viaţa i s-a schimbat cu totul când a început să propovăduiască credinţa creştină. După mult timp a ajuns preot şi chiar episcop.

Acatist pentru renunțarea la ţigări şi băutură

Lupta cu patimile grele (băutură, țigară, desfrânare) se poate câștiga citind Acatistul Potirului Nesecat, iar Paraclisul Maicii Domnului se citește la vreme de mare necaz. Acatistele însă nu se „țin„ oricum. Acestea se citesc cu sau fără binecuvântare de la preot, dar cu gând curat și litere de aur în mintea și în sufletul nostru.

Acatistele se citesc vreme de 40 de zile, însoțite de spovedanie, post (măcar miercurea și vinerea dacă nu ne aflăm în perioada unuia din cele patru posturi mari) și fapte bune. Degeaba cerem de la Dumnezeu sănătate dacă noi continuăm cu patimile, degeaba cerem bani dacă noi nu muncim, degeaba cerem înțelegere dacă nu iertăm.

Acatist pentru dorința de a avea copii

Alţi sfinţi făcători de minuni cărora le-au fost închinate acatiste sunt Sfântul Anton (exemplu rugăciunea de mulțumire către Sfântul Anton) sau Sfântul Efrem cel Nou. Spre exemplu, mulţi credincioşi din Capitală merg timp de nouă marţi consecutiv la Biserica Sfântul Anton, pentru a da acatiste preoţilor, iar în această perioadă citesc şi acatistul acasă. Cei care îşi doresc copii pot citi Acatistul Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana!

În seara precedentă unei zile cu cruce roşie în calendar se poate citi Acatistul sfântului ce urmează a fi sărbătorit. Acest lucru se poate face nu doar la biserică, la vecernie, ci şi acasă.

Vezi și ce sărbători sunt în calendar ortodox noiembrie 2019 și calendar ortodox decembrie 2019.

Citește și:

Acatistul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril, cu Sfintele lor Oştiri Cereşti

Acatistul Bunei Vestiri împlinește dorințe și trebuie citit la marea sărbătoare

15 Rugăciuni puternice, făcătoare de minuni, rostite în momente de cumpănă

Sursă Foto: Flickr.com