Sfântul Ioan Gură de Aur a fost considerat cel mai iscusit vorbitor al Bisericii. Pentru calitățile lui deosebite, a devenit unul dintre simbolurile creștine. Căci, după credința Sfântului Ioan Gură de Aur, Hristos e întrupat în fiecare dintre noi, oamenii. Hrisoavele bisericești spun că ar fi trăit prin secolul al IV-lea, în vremuri de răscruce, când Biserica abia scăpase de prigonirile sângeroase ale împăraților romani, însă se afla sub influența unor învățături greșite. A luptat cu îndârjire pentru propovăduirea și înțelegerea credinței apostolice și a adevărului despre Sfânta Treime.

Sfântul Ioan Gură de Aur este protectorul oratorilor

Sfântul Ioan Gură de Aur este știut și ca apărătorul și părtinitorul celor necăjiți. Așadar, de ziua lui, nu se fac treburi casnice, căci e risc de înec, arsuri, moarte violentă, infirmitate. Se crede că femeile care respectă tradiţia sunt iertate pentru păcatele de a renunța la sarcină. Este protectorul celor care comunică prin harul vorbirii, al oratorilor, al comunicatorilor, al tuturor celor care transmit mesaje verbale. Părți ale moaștelor Sfântului Ioan Gură de Aur se află la Patriarhia Română, la Mânăstirea Dârvari, în București, la Mânăstirea Secu, în județul Neamț.

Rugăciunea Sfântului Ioan Gură de Aur

„Nu sunt vrednic, Doamne, să intri sub acoperamântul sufletului meu. Căci Tu, ca un iubitor de oameni, vrei să locuiești întru mine, îndrăznesc să mă apropii de Tine. Poruncește și voi deschide porțile pe care Tu le-ai făcut. Și intră cu iubirea de oameni, așa cum ești. Intră și vei lumina cugetul meu cel întunecat. Căci nu Te-ai ferit de păcătoasa care a venit la Tine cu lacrimi, nici nu ai lepădat vameșul care s-a pocăit, nici tâlharul care a cunoscut împărăția Ta. Nu l-ai alungat nici pe prigonitorul cel ce s-a pocăit. Ci pe toți care au alergat cu pocăință la Tine i-ai înșirat în ceata prietenilor Tăi. Tu singur ești binecuvântat, acum și pururea și în nemărginiții veci. Amin.”

Sursa foto: Shutterstock