Sfinţii Părinţi spun că daca faci rugăciuni de dimineață este maica tuturor virtuţilor şi din sânul ei toate celelalte se nasc. Ea ridică mintea către Dumnezeu şi reprezintă vorbirea cea mai intimă a omului cu Mântuitorul lui.

Rugăciunea de dimineață  este viaţa lumii, inima credinţei, cununa nădejdii şi sufletul Bisericii, este pacea familiilor, bucuria soţilor, apărarea copiilor, alinarea bolnavilor, mângâierea văduvelor şi întărirea bătrânilor.

De aceea, rugăciunea de dimineață săvârşită de credincioşi încă de la începutul creştinismului trebuie să constituie pentru fiecare dintre noi legătura cu primele veacuri creştine, dar şi cu tradiţia milenară a Bisericii noastre strămoşeşti.

Atunci când ne trezim din somnul nopţii care a trecut, precum am adormit cu gândul şi sufletul la Dumnezeu, acelaşi lucru trebuie să-l săvârşim şi la momentul deşteptării noastre, când mai întâi mulţumim Bunului Dumnezeu pentru noaptea ce tocmai a trecut, pentru paza din timpul somnului şi pentru sprijinul şi ajutorul zilei care acum începe.

Daca infaptuiesti rugăciuni de dimineață arată starea noastră de smerenie, de umilinţă şi ofrandă adusă Preasfintei Treimi.

Sfânta Biserică a alcătuit rugăciuni spre folos credinciosului în timpul zilei pentru diferite momente: rugăciunea de dimineață, rugăciune la începutul lucrului, rugăciune după sfârşitul lucrului şi frumoasele rugăciuni de la vremea mesei (dimineaţă, prânz şi cină), toate cu scopul de a ţine mintea şi sufletul credinciosului îndreptate la Dumnezeu spre ferirea de păcate şi de lucruri rele.

Lucrarea rugăciunii trebuie să fie pe primul loc în viaţa creştinului. Ea este suflarea duhului. Rugăciunea

Rugăciunile de dimineaţă reprezintă, în opinia duhovnicilor, momentul în care credincioşii pot stabili o conexiune puternică cu Dumnezeu.

Părintele Cleopa considera aceste rugăciuni de dimineaţă ca fiind „rugăciunile de arginţi”, pentru că „rugăciunea de dimineaţă o numesc ”de argint” fiind amestecată cu oarecare griji şi gânduri, iar cea din timpul zilei o numesc ”de aramă” pentru mulţimea grijilor şi a gândurilor pământeşti care slăbesc mult puterea rugăciunii”.

Rugăciunea de dimineață este hrana de peste zi a fiecărui suflet ce își caută mântuirea. De aceea, fără lenevire, datori suntem să începem ziua cu Dumnezeu, parcurgând aceste minunate rugăciuni cu dragoste și luare-aminte, fiind încredințați că ziua pe care Domnul o binecuvântează va fi spre zidirea sufletului, și nu irosită în zadar.

Trezindu-te din somn și sculându-te din așternut, rostește următoarele rugăciuni de dimineață:

Rugăciuni de dimineață

Precum multe alte rugăciuni, și rugăciunea de dimineață se găsește sub mai multe variante. Iată care sunt variantele rugăciunii de dimineață:

Rugăciuni de dimineață – Varianta 1:

”Ţie, Dumnezeul şi Făcătorului meu în Treime Sfântă slăvit, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, mă închin, Îţi încredinţez sufletul şi trupul meu şi mă rog: Tu mă binecuvântează, Tu mă miluieşte, şi de orice rău lumesc, diavolesc şi trupesc mă izbăveşte. Şi dă-mi cu pace, fără de păcat să petrec ziua aceasta, întru slava Ta şi spre mântuirea sufletului meu. Amin.”

Rugăciunea de dimineață – Varianta 2:

”Slavă Ţie, împărate, Dumnezeule Atotputernice, Care cu purtarea Ta de grijă cea Dumnezeiască şi de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul şi nevrednicul, a mă scula şi a dobândi intrare în Sfântă Casa Ta, primeşte, Doamne, şi glasul rugăciunii mele ca şi al Sfintelor şi înţelegătoarelor Tale puteri, şi binevoieşte ca din inimă curată şi cu duh de umilinţă, să Ţi se aducă Ţie laudă din necuratele mele buze, ca şi eu să mă fac părtaş fecioarelor înţelepte cu luminata făclie a sufletului meu şi să Te slăvesc pe Tine Dumnezeu Cuvântul, Cel slăvit în Tatăl şi în Duhul Sfânt. Amin.”

Rugăciunea de dimineață – Varianta 3:

”Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni eşti si toate le împlineşti

Vistierul bunătăţilor si Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte intru noi şi ne curăţeşte de toata întinarea si mântuieşte, Bunule, sufletele noastre. Amin”

Rugăciuni de dimineață – Varianta 4:

”Sculându-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, şi cântare îngerească strigăm Ţie, Puternice: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Dumnezeule! Pentru Născătoarea de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!

Din somn şi din pat m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima şi buzele mele le deschide să Te laud pe Tine, Preasfântă Treime: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Dumnezeule! Pentru Născătoarea de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!”

Rugăciuni de dimineață – Rugăciunea către Preasfânta Treime

Când te trezești din somn rostește rugăciunea de dimineață către Preasfânta Treime:

”Din somn sculându-mă, mulţumesc Ţie Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta şi pentru îndelungă-răbdarea Ta, nu Te-ai mâniat pe mine leneşul şi păcătosul, nici nu m-ai pierdut cu fărădelegile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei; şi întru deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat să slăvesc puterea Ta.

Acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura să mă învăţ Cuvintele Tale, să înţeleg Poruncile Tale, să fac Voia Ta, să-Ţi cânt întru mărturisirea inimii şi să laud Preasfânt Numele Tău: al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!”

Rugăciunea de dimineață către Dumnezeu

Iată care este rugăciunea de dimineață pe care trebuie să o rostești și să o adresezi lui Dumnezeu:

”Deschizând ochii sufletului meu cu puterea Ta, Dumnezeul meu, se cuvine să-mi deschid şi uşa inimii mele, şi precum m-am sculat din patul în care zăceam ca un mort; aşa trebuie să mă scol din patul fărădelegii şi al nemulţumirii în care zac mort eu, leneşul. Drept aceea, Îţi mulţumesc, Domnul meu, că m-ai păzit întreg şi viu în această noapte şi mai vârtos că n-am căzut în vreun păcat cu Darul Tău.

Văd, Doamne, că a început ziua a se lumina, întru care pot vedea multe nestatornicii şi sminteli, pot să simt multe ispite, să întâmpin multe pricini ca să cad în păcate şi în nevoi de moarte. Cum voi putea scăpa de acelea de nu-mi vei ajuta Tu, care eşti puterea mea? Pentru aceasta Te rog, Dumnezeul meu, să-mi ajuţi şi să-mi dai Darul Tău cel Sfânt, pentru că aflându-mă împreună cu el, acesta mă va păzi să nu cad în vreo greşeală şi va face ca să-Ţi fiu plăcut întru toate lucrurile mele. De acum hotărăsc să nu fac niciun lucru care să nu fie spre bucuria Ta şi spre folosul meu. Şi ca să pun început bun din începutul acestei zile, Îţi depun Ţie toate gândurile mele, toate cuvintele mele, toate poftele mele şi toate lucrurile mele, să le povăţuieşti cu înţelepciunea Ta şi să le tocmeşti după judecata dreptăţii Tale. Şi-Ţi făgăduiesc cu adevărat, cum că voia mea nu se va mai despărţi de Voia Ta, numai să mi se descopere.

Pentru aceasta Te rog, să mă întăreşti în voinţa Ta ca un Preaputernic, ca să păzesc şi să săvârşesc aceste făgăduieli ale mele, spre cuvântarea de mărire a Împărăţiei Tale şi spre folosul sufletului meu. Amin!”

Rugăciunea de dimineață a lui Arsenie Boca

Rugăciunea de dimineață a lui Arsenie Boca aduce ajutor în caz de boală, sărăcie, frică. Credincioșilor li se recomandă să-și înceapă fiecare dimineață rostind rugăciunea de dimineață a lui Arsenie Boca.

”Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mă că astăzi toată ziua să mă lepăd de mine însumi, că cine știe din ce nimicuri mare vrajbă am să fac și astfel, ținând la mine, să Te pierd pe Tine.

Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mi că rugăciunea Preasfantului Tău nume să-mi lucreze în minte mai mult decât fulgerul pe cer, că nici umbră gândurilor rele să nu mă întunece, căci iată păcătuiesc în tot ceasul.

Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi, că umblăm împiedicându-ne prin întuneric. Patimile au pus țină pe ochii minții, uitarea s-a întărit în noi că un zid, împietrind în noi inimile noastre și toate împreună au făcut temnița în care Te ținem bolnav, flămând și fără haină, așa risipind în deșert zilele noastre, umbriți și dosaditi până la pământ.

Doamne, Cel ce vii între oameni în taină, ai milă de noi și pune foc temniței, aprinde dragostea în inimile noastre, arde spinii patimilor noastre și fă lumina sufletelor noastre. Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi, vino și Te sălășluiește întru noi, împreună cu Tatăl și cu Duhul Tău cel Sfânt. Căci Duhul Sfânt se roagă pentru noi cu suspine negrăite, când graiul și mintea rămân neputincioase.

Doamne, Cel ce vii în taină, ai milă de noi, căci nu ne dăm seamă cât suntem de nedesăvârșiți și cât ești de aproape de sufletele noastre și cât ne depărtăm noi prin păcatele noastre.

 Ci luminează lumina Ta peste noi, că să vedem lumina prin ochii Tăi, să trăim în veci prin viață Ta. Lumina și Bucuria noastră, slavă Ție! Amin.”

Rugăciunea de dimineață Tatăl nostru

Rugăciunea ”Tatăl nostru” este una dintre cele mai cunoascute rugăciuni. Această rugăciune de dimineață te va ajuta pe tot parcursul zilei și îți va oferi binecuvântare și spor de muncă.

”Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfin­țească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pă­mânt.

Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noș­tri.

Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbă­vește de cel rău.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.”

Rugăciuni de dimineață – Rugăciunea Sfântului Macarie cel Mare

Rugăciunea de dimineață a Sfântului Macarie cel Mare prezintă șapte versiuni, care pot fi rostite în fiecare zi a săptămânii. Iată care sunt aceste versiuni:

Versiunea 1 a rugăciunea de dimineață a Sfântului Macarie cel Mare:

”Doamne, curățește-mă pe mine pă­­că­to­sul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea­sfânt nu­mele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și puru­rea și în vecii vecilor. Amin.”

Versiunea 2 a rugăciunea de dimineață a Sfântului Macarie cel Mare:

”Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc Ție, Mân­tu­itorule, și înaintea Ta căzând, strig: Nu mă lăsa să adorm în moartea pă­catelor, ci mă mi­luiește, Cel Care Te-ai răstignit de voie, și pe mine, cel care zac în lene, grăbind mă scoa­lă și mă mân­tuiește, ca să stau înaintea Ta întru rugăciuni; iar după somnul nopții, să-mi lumi­nezi ziua fără de păcat, Hris­toase Doam­ne, și mă mântuiește. Amin”

Versiunea 3 a rugăciunea de dimineață a Sfântului Macarie cel Mare:

”Sculându-mă din somn, către Tine, Stă­pâne, Iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile Tale mă nevoiesc. Mă rog Ție, ajută-mi cu milostivirea Ta în toată vre­mea și în tot lucrul. Iz­bă­vește-mă de toa­te lucrurile lumești cele rele și de spo­rirea diavolească izbăvește-mă și mă du întru Împă­răția Ta cea veșnică. Că Tu ești Făcă­­torul meu și Purtătorul de grijă și Dătătorul a tot binele și întru Tine este toa­­tă nă­dejdea mea și Ție slavă înalț, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.”

Versiunea 4 a rugăciunea de dimineață a Sfântului Macarie cel Mare:

”Doamne, Cel Care cu multa Ta bu­nă­tate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie, robului Tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără ispită de toată răutatea pizmașului, Tu Însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu ade­vărată lumina Ta ca să fac voia Ta cu inimă lu­mi­na­tă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.”

Versiunea 5 a rugăciunea de dimineață a Sfântului Macarie cel Mare:

”Doamne, Dumnezeule, Atotțiitoru­le, Care primești de la puterile Tale cele ce­rești cântarea Sfintei Treimi, pri­mește și de la noi, nevrednicii robii Tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dă­ru­iește ca în toți anii vieții noas­tre și în tot ceasul Ție sla­vă să-Ți înăl­țăm: Ta­tălui și Fiului și Sfân­tului Duh, acum și pururea și în vecii ve­cilor. Amin.”

Versiunea 6 a rugăciunea de dimineață a Sfântului Macarie cel Mare:

”Doamne, Atotțiitorule, Dumne­zeul pu­te­rilor și al tuturor trupurilor, Care între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești; Cel Care is­pitești inimile și ră­runchii și tainele oamenilor le știi cu ade­vărat; Lu­mină fără de început și pururea fii­toare, în care nu este mu­tare sau umbră de schimbare; Însuți, Îm­părate fără de moar­te, primește ru­găciunile noastre pe care le aducem Ție din gurile noastre cele întinate, în acest ceas al nopții, îndrăz­nind pentru mulțimea milelor Tale. Iartă-ne greșe­lile ce am greșit înaintea Ta, cu cu­vân­tul, cu fapta, din știință și din ne­știință. Curățește-ne pe noi de toate în­ti­nă­ciunile trupești și sufletești, fă­cân­du-ne pe noi casă cinstitului și Sfân­tului Tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, aștep­tând luminata și sfânta zi a Unuia-Născut Fiului Tău, a Dom­nu­lui Dumnezeului și Mân­­tuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați în lucrarea po­runcilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și cămara sla­vei Lui celei dum­nezeiești, unde este gla­sul cel ne­încetat al celor care Te laudă și nes­pusa dulceață a celor care văd pu­rurea fru­musețea cea nespusă a slavei Tale. Că Tu ești Lumina cea adevărată, Care lu­mi­nezi și sfințești toate, și pe Tine Te laudă toată făptura în veci. Amin.”

Versiunea 7 a rugăciunea de dimineață a Sfântului Macarie cel Mare:

”Pe Tine Te binecuvântăm, Dum­neze­ule Preaînalte și Doamne al mile­lor, Cel Care faci cu noi pururea lucruri mari și cu anevoie de urmat, slăvite și preaminunate, care nu au număr. Cel Care ne-ai dat nouă somn spre odihna nepu­tințelor noastre și spre repaos de ostenelile trupului, mul­țumindu-Ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fărădelegile noastre, ci, după obicei, Te-ai arătat iu­bitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi pen­tru a slăvi stăpânirea Ta. Pen­tru aceea ne rugăm bunătății Tale celei nease­mănate: luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele Tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea Ție, Dumnezeului Celui slăvit în toate și de toți: Tatălui Celui fără de în­ceput, împreună și Unuia-Născut Fiului Tău și Preasfântului și Bu­nului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.”

Rugaciuni de dimineață pentru spor și binecuvântare

Iată care este rugăciunea de dimineață pe care trebuie să o rostești pentru spor și binecuvântare pentru toată săptămâna. Rugăciunea de dimineața, pentru spor, nu îți ia mai mult de 5 minute, însă beneficiile sunt uriașe. Te vei simți mai liniștit și mai conectat cu Cel de Sus.

„Doamne Iisuse Hristoase, cu adâncă umilinţă recunosc şi mărturisesc, că în toată ziua păcătuiesc contra iubirii Tale Dumnezeieşti. Deci, astăzi, că este luni şi începutul săptămânii, mă rog cu umilinţă îndurării Tale celei mari: iartă-mi păcatele cele de voie şi fără de voie, şi-mi ajută să pun început bun şi să port mai multă grijă de sufletul meu, pentru care ai răbdat atâtea dureri la Sfânta Ta Răstignire!

O, Doamne, astăzi Îîţi dau sufletul şi trupul meu şi voinţa mea, rugându-Te să fie voia Ta cu mine, după bună plăcerea Ta. Pedepseşte-mă, Doamne, după îndurarea Ta, în această lume, iar nu în cealaltă viaţă. Şi iartă pe cei vii şi pe cei răposaţi, pentru rugăciunile Sfintei Tale Biserici, şi pe toți ne învredniceşte de mărirea Ta în Rai.

La aceasta pun mijlocitori pe Sfinţii Tăi Îngeri, către care zic: O, cereştilor ajutători şi păzitori ai oamenilor, vouă mă închin şi vă mulţumesc pentru ajutorul şi conducerea ce ne-o daţi în toate zilele nouă, nevrednicilor şi păcătoşilor. Scutiţi-mă de vrăjmaşii cei văzuţi şi nevăzuţi, ca să nu mai păcătuiesc de acum înaintea Dumnezeului meu!

Învredniciţi-mă să vă văd la moartea mea, stând în jurul meu şi să duceţi sufletul meu în cer, ca să se închine măririi Feţei lui Dumnezeu, iar vouă să vă mulţumesc acolo, pentru purtarea de grijă ce aţi avut pentru mine şi binele vostru să-l spun cu glas neîncetat în veci. Amin”.

Rugăciuni de dimineață – Rugăciunea Sfântului Ioan Gură de Aur

Sfântul Ioan Gură de Aur a realizat o rugăciunea atât pentru ceasul zilei cât și pentru ceasul serii. Iată care este rugăciunea de dimineață a Sfântului Ioan Gură de Aur:

”Doamne, primește-mă întru pocă­ință. Doamne, nu mă lăsa. Doamne, nu mă duce în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doam­ne, dă-mi la­cri­mi și aduce­re aminte de moarte și umi­lință. Doam­­ne, dă-mi cuget să mărturisesc toate pă­catele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blân­­­dețe. Doamne, sădește în mine ră­dă­cina bu­nă­tăților și frica Ta în ini­ma mea. Doam­ne, învrednicește-mă să Te iu­besc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doam­ne, apără-mă de oamenii gâl­cevitori, de diavoli și de patimile trupești și de toate cele­lal­te lucruri necuviin­cioase. Doam­ne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcă­tosul, voia Ta, că bi­necuvântat ești în veci. Amin.”

Rugăciunea de dimineață către Sfântul Înger Păzitor

Când te trezești, rostește următoarea rugăciunea de dimineață către Sfântul Înger Păzitor:

”Îngerule sfânt al lui Hristos, că­tre tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la Sfân­tul Bo­tez spre păzirea sufletului și a pă­că­to­sului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâ­niat prea­curată lumina ta și te-am iz­gonit de la mine prin toate lu­crurile cele de rușine: cu minciu­nile, cu cle­vetirile, cu pizma, cu osân­direa, cu tru­fia, cu neascultarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu des­frâ­narea, cu mânia, cu scumpătatea, cu mânca­rea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și vi­clene, cu obiceiurile cele rele și cu aprin­de­rea spre desfrânare, având mai ales voire spre toată pof­ta cea trupească. O, rea voire a mea, pe care nici ființele cele necuvân­tătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine, cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mi­ne, cel care m-am în­curcat așa de rău în lu­cru­rile cele întinate? Sau cum voi pu­tea să-mi cer ier­tare pentru faptele mele cele amare, rele și vi­clene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, pă­zitorul meu cel sfânt, mi­losti­vește-te spre mine, păcă­tosul, și-mi fii mie aju­tător și sprijinitor asu­pra vrăjmașului meu celui rău, cu sfintele tale rugăciuni, și Îm­părăției lui Dum­nezeu mă fă păr­taș, cu toți sfinții, acum și pu­rurea și în vecii vecilor. Amin.”

Rugăciunea de dimineață către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

Rugăciunea de dimineață către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu prezintă două variante:

Prima variantă a rugăciunii de dimineață către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

”Preasfântă Stăpâna mea, de Dum­­ne­zeu Născătoare, cu sfintele și prea­puternicele tale rugăciuni izgo­nește de la mine, sme­ritul și ticălosul robul tău, deznădăjdui­rea, uitarea, necu­noș­tința, nepurtarea de gri­jă și toate gân­durile cele întinate, cele rele și hu­litoare de la ticăloasa mea inimă și de la întu­ne­cata mea minte. Și stinge vă­paia pof­te­lor mele, că sărac sunt și ti­călos. Și mă iz­bă­vește de multe rele și adu­ceri-aminte și năravuri, și de toa­te fap­tele cele rele mă slobozește. Că bine­cu­vântată ești de toate nea­mu­rile și prea­cinstitul tău nume se slăvește în vecii ve­cilor. Amin.”

A doua variantă a rugăciuni de dimineață către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

”Împărăteasa mea preabună și nă­dejdea mea, Născătoare de Dumne­zeu, primitoarea săracilor și ajutătoa­rea stră­­inilor, bucuria celor mâhniți, aco­pe­rirea celor necăjiți, vezi-mi nevoia, vezi-mi necazul; ajută-mă ca pe un ne­putincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi; ci îl dez­lea­gă precum voiești, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grab­­­nică, nici altă mângâietoare bună, ci numai pe tine, o, Maica lui Dum­ne­zeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii ve­cilor. Amin.”

Rugăciuni de dimineață către Sfântul al cărui nume îl porţi

Aceasta este rugăciunea de dimineață către Sfântul al cărui nume îl porţi:

”Roagă-te Lui Dumnezeu pentru mine, Sfinte (numele) plăcut al Lui Dumnezeu, căci eu cu osârdie alerg către tine, cel grabnic ajutător şi rugător înaintea Lui Dumnezeu pentru sufletul meu. Amin!”

Rugăciunea de dimineață a Sfântului Efrem Sirul

Iată care este rugăciunea de dimineață a Sfântului Efrem Sirul:

”Doamne şi Stăpânul vieţii mele, duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire şi al grăirii în deşert nu mi-l da mie!

Iar duhul curăţiei, al gândului smerit, al răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, slugii Tale!

Aşa Doamne, Împărate, dăruieşte-mi să-mi văd greşelele mele şi să nu osândesc pe fratele meu, că Binecuvântat eşti în vecii vecilor! Amin!”

După ce am terminat de rostit fiecare rugăciune de dimineață, trebuie să încheiem cu aceste cuvinte:

”Împărate Ceresc, pe credinciosul nostru popor ocroteşte-l, credinţa o întăreşte, pe cei răi îmblânzeşte-i, lumea o împacă, sfânt locaşul acesta bine-l păzeşte, pe cei mai înainte adormiţi, pe părinţii şi pe fraţii noştri (pomelnic), în locaşurile drepţilor îi aşază şi pe noi (nume) întru pocăinţă şi mărturisire ne primeşte, ca un Bun şi de oameni Iubitor.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne miluiește!

Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.”

Citește și:

Rugăciunea de dimineață te ajută să depășești orice obstacol

15 Rugăciuni puternice, făcătoare de minuni, rostite în momente de cumpănă

Rugăciuni pentru sănătate mai puțin cunoscute, cu efecte miraculoase