Avem nevoie de lumină pentru a vedea, pentru a nu obercăi în întunericul necunoștinței, pentru a distinge binele de rău, și pentru a trăi. Hristos Însuși este lumina lumii, după cum El singur spune: “Eu sunt Lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții.” (Ioan 8, 12)

Luminarea minții o dă numai Dumnezeu, ca urmare a rugăciunilor noastre și a dorințelor noastre de a ne îndrepta. De aceea, în astfel de situații, cea mai folositoare este rugăciunea pentru luminarea minții lui.

Rugăciunile pentru luminarea minții se fac la vreme de încercare, de ispită, de confuzie, de alegere grea în viață, sau când cineva a apucat un drum greșit. Această rugăciune este folositoare și când avem un examen sau un interviu, sau pur și simplu pentru a ne asigura că suntem întotdeauna în calea cea bună, bineplăcută lui Dumnezeu.

De asemenea, părinții pot face o astfel de rugăciune pentru luminarea minții copiilor lor, să învețe bine la școală, să dea răspunsuri bune la examene, sau pentru a deveni cuminți și ascultători.

Rugaciune pentru luminarea mintii la examen

Venim în sprijinul copiilor noștri cu sfaturi, ajutor la teme dar și cu rugăciuni pentru întărirea și luminarea acestora în demersul lor școlar și nu numai.

“Luminează-mă Bunule Iisuse, cu lumina Ta înlăuntru, și gonește din locașul inimii mele tot întunericul. Înfrânează gândurile mele ce se rătăcesc, și sparge toată silnicia ispitelor, ce năvălesc asupra mea. Ridică brațul Tău pentru mine și zdrobește sălbaticele fiare – poftele de care ard -, ca pace să fie înlăuntrul meu și să sune neîncetat laudele tale în Sfânta sfintelor, în conștiința cea curată. Poruncește vânturilor și furtunilor. Zi furtunii: potolește-te, și vântului: nu mai bate, și liniște mare va fi. Trimite lumina Ta și ajutorul Tău, ca să lumineze pe pământ; căci pe pământ pustiu și întunecat sunt, de nu mă vei lumina Tu.

Varsă darul Tău de sus, toarnă cereasca rouă peste inima mea, sfintele lacrimi de evlavie să inunde acest pământ secetos, ca să dea roade bune și mântuitoare. Ridică inima mea cea căzută sub greutatea păcatelor mele ca, muind buzele mele în izvorul bunurilor cerești, să nu mai gândesc decât cu urâciune la bunătățile lumești. Ridică-mă mintea mea, Doamne, dezlipește-mă de toată mângâierea ce vine de la făpturi; pentru că nici un lucru făcut nu poate sătura deplin inima mea, pentru că marginile nu pot sătura dorința ei după nemărginit. Unește-mă cu Tine prin nedesfăcuta legătură a dragostei, pentru că celui ce iubește numai Tu singur poți fi îndeajuns și afară de tine, pentru el, toate sunt deșarte. Amin.”

Rugaciune pentru luminarea mintii copilului:

Această rugăciune este rostită de către părinți pentru luminarea minții și buna învățătură a copiilor.

Varianta 1:

„Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, luminează minţile copiilor noştri cu harul Tău cel dătător de viaţă. Tu, Care dai celor înţelepţi înţelepciunea şi celor pricepuţi priceperea, trimite peste ei Duhul Tău cel Sfânt, dătătorul înţelepciunii, al cunoştinţei şi al înţelegerii. Tu i-ai luminat pe aleşii Tăi în toată vremea. Tu i-ai insuflat pe cei trei mari dascăli ai lumii şi Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu cuvântătorul şi Ioan Gură de Aur, de s-au arătat vase alese ale sfinţeniei, răspândind în lume dreapta credinţă.Tu ai luminat-o pe Sfânta Mare Muceniţă Ecaterina, şi ea a ruşinat mulţimea ritorilor păgâni. Tu, Doamne, luminează-i şi pe copiii noştri (numele), ca să înveţe cele bine plăcute Ţie şi să se umple de cunoştinţa adevărului. Dă-le lor ştiinţă, pricepere, răbdare şi chibzuinţă. Să nu primească ei cunoştinţe pierzătoare de suflet, nici să înveţe ce e urât lui Dumnezeu.

Fă-i ascultători faţă de dascălii care îi învaţă cele bune şi sârguincioşi în îndeplinirea celor ce li s-au rânduit. Iar la vremea potrivită, Doamne, ajută-i să găsească locul în care să folosească cele pe care le-au învăţat şi să muncească spre binele lor şi spre folosul aproapelui. Tu îi osândeşti pe cei care îşi îngroapă talanţii şi îi binecuvântezi pe cei care îi înmulţesc cu pricepere. Rânduieşte-le Tu, Doamne, Cel ce rânduieşti toate spre mântuire, unde să muncească, ce să muncească şi cum să muncească. Dă-le lor, Doamne, spor în toată lucrarea cea bună şi-i întăreşte în credinţă ca să Te mărturisească printr-o vieţuire curată până în ultima clipă a vieţii lor. Amin.„

Varianta 2:

„Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu cel viu, ajută-mă pe mine, robul tău (se spune numele) să trec cu bine această încercare ce îmi stă înainte. Cel ce ne-ai cerut să fim înţelepţi ca şerpii şi blânzi ca porumbeii, luminează-l pe robul tău (se spune numele) să înveţe ceea ce trebuie ca să fie bine pregătit la examenul care îl aşteaptă. Tu ştii ce e bine şi ce e rău. În mâinile Tale sunt vieţile noastre. Noi, crezând că este de folos acestui copil să iasă încununat din această încercare, Te rugăm să arăţi şi de această dată puterea ajutorului Tău. Dar să nu fie după voia noastră, Doamne, ci după voia Ta cea sfântă, că Tu îl iubeşti mai mult decât noi şi ştii ce-i este cu adevărat de folos.

Doamne, ajută-l pe robul Tău (se spune numele) să nu caute gloria lumească, ce este degrab trecătoare, ci să caute vieţuirea curată şi sfântă, ca să dobândească Împărăţia cerurilor. Vieţile oamenilor sunt pline de încercări. Ce folos vom avea dacă vom câştiga bunătăţile vremelnice, de nu le vom dobândi şi pe cele veşnice? Ce folos vom avea de ne va lăuda lumea aceasta, dacă faptele noastre nu sunt bineplăcute Ţie? Ajută-ne, Dumnezeule, ca numai la Tine să căutăm împlinirea noastră şi să preaslăvim în vecii vecilor Numele Tău cel Sfânt. Amin.”

Rugaciune pentru luminarea mintii către Sfântul ocrotitor:

Sfântul ocrotitor este cel al cărui nume îl poarta persoana respectiva. Daca este un sfânt care are Acatist, este de foarte mare ajutor citirea acestuia, iar pe lânga aceasta, sau daca elevul nu are Acatistul Sfântului respectiv, se poate repeta de mai multe ori o rugăciune scurtă de felul următor:

„Sfinte (numele Sfântului ocrotitor), roagă-te lui Dumnezeu pentru mine păcătosul (sau păcătoasa)” sau „Sfinte (numele Sfântului ocrotitor), roagă-te lui Dumnezeu să mă ajute la acest examen” sau „Roagă-te lui Dumnezeu pentru mine, Sfinte (numele Sfântului ocrotitor), caci eu cu osârdie alerg catre tine, cel grabnic ajutator si rugator înaintea lui Dumnezeu pentru sufletul meu. Amin”

Rugaciune pentru luminarea mintii și ajutor la examene:

Rugăciune pentru luminarea minții și ajutor la examen este destinată celor care au probleme de concentrare și nu pot învăța.

Rugăciune pentru luminarea minţii la începutul studiului:

„Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindenea ești și toate le plinești, Vistierul bunătăților si Dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea, și mântuiește, Bunule, sufletele noastre

Dumnezeule preasfinte, izvor de nemărginită înțelepciune și bunătate, făcător al tuturor celor văzute și nevăzute, ascultă rugăciunea noastră, ce înălțăm către Tine cu multă umilință. Întărește, Bunule, pe cârmuitorii noștri bisericești și lumești. Dă‑le lor să cugete cele bune și folositoare pentru Biserica și Țara noastră. Apără‑i de vrăjmașii văzuți și nevăzuți, ca să ne poată îndrepta pe calea propășirii, cu pace și dragoste. Iară nouă, umiliților, luminează‑ne mintea ca să înțelegem învățăturile ce ni se dau și întru toate și de‑a pururea să păzim poruncile Tale și să facem voia Ta cea sfântă, ca, astfel, să putem fi folositori nouă înșine, părinților, fraților, surorilor și poporului în mijlocul căruia trăim, să aducem bucurie și mulțumită învățătorilor și făcătorilor noștri de bine, și să plinim toate îndatoririle către țară, către obște, către familie și aproapele nostru. Primește plecarea genunchilor și rugăciunea ce o facem, ca pe o tămâie binemirositoare înaintea Ta. Trimite harul Tău asupra noastră și ne învrednicește să trecem cu bună rânduială vremea învățăturii. Povățuiește‑ne să umblăm și să lucrăm cu înțelepciune în tot cursul vieții noastre, ca de noi și prin noi să se slăvească Preasfânt numele Tău în veci. Amin„

Rugaciune pentru luminarea mintii la sfârșitul studiului:

„Cuvine‑se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea puru­rea fe­ricită și prea nevinovată și Maica Dumne­zeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de ase­mănare decât serafimii, ca­re fără stri­că­ciune pe Dumnezeu Cu­vântul ai născut, pe tine, cea cu ade­vărat Năs­cătoare de Dumnezeu, te mărim.

Îți mulțumesc, Doamne Dumnezeule, că și de această dată mi‑ai deschis ochii înspre lumina înțelepciunii Tale. Veselit‑ai inima mea cu cunoștința Adevărului Tău. Te rog, Doamne, ajută‑mă întotdeauna să împlinesc voia Ta. Binecuvântează‑mi sufletul și trupul, cuvintele și faptele. Ajută‑mă să sporesc în har, virtute și obiceiuri bune, ca să se slăvească numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin„

Rugaciune pentru luminarea mintii de chemare a Duhului Sfânt:

„Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindenea ești și toate le plinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățeste pe noi de toata întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre. Amin”

Rugaciune pentru luminarea mintii către Prea Sfântul Duh – Dumnezeu a Părintelui Sofronie:

„O, Duhule Sfinte, Împărate veșnic, Dătătorule de viață nestricăcioasă, în nesfârșita Ta milostivire pogoară-Ți privirea asupra beteșugurilor firii noastre, luminează-ne și sfințește-ne. Lumina cunoștinței Tale strălucească în inimile noastre cele întunecate. Și în vasele de lut ale firii noastre arată puterea Ta cea nebiruită. Amin.”

Rugăciune pentru luminarea minții pentru copii și tineri, alcătuită de PF Patriarh Daniel

„Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Tatălui Ceresc, Care ai binecuvântat copiii şi ai zis:Lăsați copiii să vină la Mine şi nu-i opriți, Care ai privit cu drag pe tânărul ce Te-a întrebat: Doamne, ce sa fac ca să moștenesc viața de veci, Tu Care ai înviat din morți pe fiul văduvei din Nain, pe fiica lui Iair şi pe prietenul Tău Lazăr, binecuvântează cu harul şi cu iubirea Ta pe toți copiii şi tinerii din lume; ocrotește pe toți copiii botezați în numele Tău însemnându-se cu semnul Crucii Tale; îndreptează tinerețile şi luminează cu lumina Ta cea sfântă viața tinerilor din Biserica noastră; sporește iubirea copiilor faţă de părinți şi a părinților faţă de copii, înmulțește râvna copiilor şi tinerilor pentru carte şi respectul şi recunoștința lor faţă de educatorii, învățătorii şi profesorii lor.

Doamne Iisuse Hristoase, Doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre, vindecă mulțimea copiilor şi tinerilor bolnavi în familii, în spitale, în cămine de copii, alină-le suferința şi dăruiește răbdare şi dragoste celor care îngrijesc de ei: părinți, medici, asistente şi asistenţi. Doamne Iisuse Hristoase, Păstorule mult milostive, mângâie cu Duhul Tău Cel Sfânt, pentru rugăciunile Maicii Tale şi ale tuturor sfinților, mulțimea copiilor orfani sau părăsiți de părinții lor, a copiilor întristați şi singuri, săraci şi neajutorați; dăruiește tuturor adulților dragoste părintească pe care să o arate copiilor fără de părinți şi fără de adăpost.

Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul lumii, dăruiește speranță şi tărie sufletească tinerilor dezorientați şi fără ideal, descurajați şi fără speranță pentru viitor; dăruiește părinților copiilor, slujitorilor Bisericii, autorităților civile şi tuturor oamenilor de bună credință sporită grijă pentru prezentul şi viitorul copiilor şi tinerilor din țara noastră, ca ei să poată simți că trăiesc sub binecuvântarea Ta, într-o ţară binecuvântată de Tine, într-un popor care poartă numele Tău de la creștinarea sa ca popor nou în lume. Binecuvântează, Doamne, pe toţi educatorii, învăţătorii şi profesorii care au grijă de copii şi tineri, îi ocrotesc şi îi îndrumă, îi ajută şi îi formează să devină oameni credincioși şi înțelepți, harnici şi darnici, buni şi cinstiți, milostivi şi curajoși spre slava Preasfintei Treimi şi demnitatea poporului nostru. Amin.”

Rugaciune pentru luminarea mintii către Domnul Nostru Iisus Hristos:

Varianta 1:

„Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce Te‑ai sălăşluit şi ai luminat inimile celor douăzeci şi patru de bătrâni, ale sfinţilor Tăi ucenici şi apostoli, ale sfinţilor apostoli şi evanghelişti: Matei, Marcu, Luca şi Ioan; Cel ce ai învăţat şi ai luminat pe Sfântul Ştefan, întâiul mucenic, Însuţi şi acum, Doamne, luminează mintea și inima mea pentru rugăciunile preabinecuvântatei stăpânei noastre, de Dumnezeu Născătoarei şi pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei şi de viaţă făcătoarei cruci; ale cinstitului şi măritului prooroc, Înaintemergătorului şi Botezătorului Ioan; ale sfinţilor, măriţilor şi întru tot lăudaţilor Apostoli; ale Sfântului Apostol Matia; ale sfinţilor mucenici: Agapie, Procopie şi Filip şi ale tuturor sfinţilor, că preamărit ești cu Cel fără de început al Tău Părinte şi cu Preasfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin„

Varianta 2:

„Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, ajută‑mă să trec cu bine de această încercare ce îmi stă înainte. Cel ce ne‑ai cerut să fim înţelepţi ca şerpii şi blânzi ca porumbeii, luminează‑mă ca să fiu bine pregătit la examenul care mă aşteaptă. Tu ştii ce e bine şi ce e rău. În mâinile Tale este viața mea. Eu cred că este de folos să ies încununat din această încercare, Te rog să îmi arăţi şi de această dată puterea ajutorului Tău. Dar să nu fie după voia mea, Doamne, ci după voia Ta cea sfântă, că Tu mă iubeşti mai mult decât te iubesc eu şi ştii ce este cu adevărat de folos. Doamne, ajută‑mă să nu caut lauda lumească, ce este degrab trecătoare, ci să caut vieţuirea curată şi sfântă, ca să dobândesc Împărăţia cerurilor. Ajută‑mă, Dumnezeule, ca numai la Tine să caut împlinirea şi să preaslăvesc numele Tău cel Sfânt în vecii vecilor. Amin„

Rugaciune pentru luminarea mintii către Maica Domnului:

Această rugăciune către Maica Domnului pentru sporirea minții poate fi rostită de orice credincios la nevoie, pentru el și semenii săi. Iată cum trebuie să te rogi pentru a avea o minte și mai luminată.

„Preacurată Născătoare de Dumnezeu, casa pe care Înţelepciunea lui Dumnezeu Sieşi Şi-a zidit-o, dătătoarea darurilor duhovniceşti, ceea ce de la cele lumeşti la cele dinainte de lume mintea noastră o înalţi şi pe toţi la cunoştinţa înţelepciunii îi ridici! Primeşte această cântare de rugăciune de la noi, nevrednicii robii tăi, care cu credinţă şi cu smerenie ne închinăm în faţa preacinstitei tale icoane!

Înduplecă-L pe Fiul tău şi Dumnezeul nostru să le dea mai-marilor noştri înţelepciune şi putere, judecătorilor – dreptate şi ne-căutare la faţa omului, păstorilor – înţelepciune duhovnicească, râvnă şi bună-paza sufletelor noastre, învăţătorilor – smerită înţelepciune, fiilor – ascultare, şi nouă, tuturor, duhul chibzuinţei şi al evlaviei, duhul smereniei şi al blândeţii, duhul curăţiei şi al adevărului.

Şi acum, Maică prealăudată, dă-ne bună sporire a minţii, pe cei aflaţi în vrajbă şi în dezbinare împacă-i, uneşte-i şi pune între ei o legătură de iubire nedespărţită, pe cei rătăciţi din nesocotinţă întoarce-i spre lumina adevărului lui Hristos, povăţuieşte-i către frica de Dumnezeu, înfrânare şi hărnicie.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioară Maria, dă-le cuvântul înţelepciunii şi cunoştinţe folositoare de suflet celor care le cer, luminează-ne cu bucuria cea nepieritoare, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii şi mai slăvită decât serafimii.

Iar noi, văzând faptele minunate şi preachibzuita înţelepciune a lui Dumnezeu în lume şi în viaţa noastră, să ne înstrăinăm de deşertăciunea pământească şi de prisositoarele griji lumeşti şi să ne ridicăm minţile şi inimile noastre spre Cer, pentru ca prin ocrotirea şi ajutorul Tău laudă, mulţumire şi închinare pentru toate să-I aducem Întreit Slăvitului Dumnezeu şi Ziditorului tuturor, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!„

Rugaciune pentru luminarea mintii către Sfântul Ioan Gură de Aur:

Pentru calitățile lui deosebite, Sfântul Ioan Gură de Aur a devenit unul dintre simbolurile creștine, iar mulți se roagă la el pentru luminarea minții.

„Străluceşte în inimile noastre, Iubitorule de oameni Doamne, lumina cea neînserată a cunoştinţei dumnezeirii Tale şi deschide ochii cugetului nostru spre cunoaşterea evanghelicelor Tale propovăduiri; pune întru noi şi frica de fericitele Tale porunci, ca poftele trupeşti cu totul călcându-le, viaţă duhovnicească să petrecem, toate cele ce sunt spre plăcerea Ta cugetându-le şi făcându-le. Că Tu eşti luminarea şi sfinţirea şi mântuirea sufletelor noastre şi Ţie slavă înălţăm: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, deschide ochii şi urechile inimii mele ca să aud cuvintele Tale şi să înţeleg şi să fac voia Ta, Doamne, că nemernic sunt eu pe pământ. Nu ascunde de la mine poruncile Tale, ci deschide ochii mei ca să înţeleg măririle din Legea Ta. Căci către Tine nădăjduiesc Dumnezeul meu, că Tu îmi vei lumina inima. Amin„

Rugaciune pentru luminarea mintii către Sfântul Antonie

Toți credincioșii i se roagă Sfântului Antonie și știu că nu e dorință pe care el să nu le-o împlinească.

„Prea sfinte Anton, tu ai căutat cu mare sârguinţa adevărul şi ai ştiut să uneşti credinţa cu ştiinţa dobândind înţelepciunea prin muncă şi rugăciune. Îndemnat de exemplul tău, vreau şi eu să progresez în viaţa creştină şi în ştiinţă. Mă adresez ţie mai ales cu ocazia examenului pe care trebuie să-l dau, m-am pregătit conştiincios, nu lăsa ca neştiinţa să lipsească munca mea de roadele cuvinte, luminează-mi mintea, întăreşte-mi memoria şi dă-mi priceperea necesară să răspund corect şi cuviincios spre edificarea examenelor mele. Acesta va fi un pas înainte pe drumul vieţii mele şi o răsplată binemeritată pentru truda şi grija părinţilor mei.

Prea sfinte Anton, ajuta-mă ca să adâncesc cunoştinţele mele, ca ele să nu se oprească la suprafaţa ci să ajungă la izvorul înţelepciunii şi al ştiinţei care este Dumnezeu. Aşa doamne ascultă rugăciunea noastră ce o adresam ţie şi miluieşte-ne pe noi păcătoşii robii tăi şi îndrumă-ne spre bine. Fii binecuvântat în vecii vecilor. Amin.”

Citește și:

Mintea limpede vine și din rugăciune

Rugaciunea pentru examene este grabnic ajutătoare

15 Rugăciuni puternice, făcătoare de minuni, rostite în momente de cumpănă