Elvira Andronache, Hunedoara

Răspunsul specialistului nostru

Pensia acordată în cadrul asigurărilor sociale poate fi urmărită până la jumătate din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obligație de întreținere sau alocație pentru copii și până la o treime din venitul lunar net, pentru orice alte datorii. Dacă sunt mai multe urmăriri asupra aceleiași sume, urmărirea nu poate depăși jumătate din venitul lunar net al debitorului. Orice sume care se plătesc periodic debitorului și sunt destinate asigurării mijloacelor de existență ale acestuia, în cazul în care sunt mai mici decât cuantumul salariului minim net pe economie, pot fi urmărite numai asupra părții ce depășește jumătate din acest cuantum. Dacă, prin contractul încheiat, s-a renunțat la beneficiul de discuțiune, creditorul poate urmări garanții personali înaintea debitorului.