Elena Cîșlariu, Vaslui

Răspunsul specialistului nostru

Un contract încheiat de o persoană fără discernământ este anulabil, dar cererea de chemare în judecată trebuie introdusă în termen de 3 ani de la data la care ați cunoscut faptul că acel contract a fost încheiat de o persoană cu consimțământul viciat. În cadrul litigiului, vă revine sarcina demonstrării faptului că mama dumneavoastră nu avea discernământ. Problema terenului folosit de către unul dintre frați poate fi rezolvată în cadrul unui partaj. În ambele cazuri, dumneavoastră trebuie să fi acceptat în termen moștenirea de pe urma mamei dumneavoastre.