Rugăciunea la Sfânta Muceniță Cecilia este făcătoare de minuni. Ajută fetele dornice să se mărite să-și găsească jumătatea. Le este aproape femeilor credincioase. Aduce liniște în căsniciile tulburi. Rugăciunea se citește nouă zile la rând.

Rugăciune la Sfânta Muceniță Cecilia

„Sfânta Muceniță Cecilia, un înger luminos, ţie păzitor, te-a luminat cu Lumină Dumnezeiască. Și te-a izbăvit de tot potrivnicul. Și te-a păzit nestricată, curată, plăcută lui Hristos cu credinţă şi cu har. Pe Sfânta Muceniță Cecilia cu sfântă cuviinţă să o lăudăm. Căci s-a făcut mireasă lui Hristos de bună voie. Și şi-a împodobit inima cu virtuţi. Ea a ruşinat semeţia lui Almachie, strălucind ca soarele în mijlocul celor ce o căutau şi după aceea s-a arătat celor de pe pământ Dumnezeiesc sprijin, întărind credinţa.

Bucură-te, strigăm ţie, Ceea ce ai Născut Bucuria! Preacurată Sfântă Cecilia, tu ne-ai izbăvit de blestem, cu mijlocirea ta. Cu Dumnezeieştile ploi ale minunilor tale speli necurăţia patimilor noastre. Pe cei topiţi de arsura durerilor îi răcoreşti, Cinstită Muceniţă Cecilia, pururea pomenită, pe cei care strigă cu credinţă, cântând: să binecuvinteze toată făptura pe Domnul şi să-L preaînalţe întru toţi vecii.

Sfântă Muceniţă Cecilia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Firea noastră cea lepădată, prin Strălucirea Naşterii tale a văzut Lumină, Ceea ce eşti cu totul fără prihană şi a scăpat din noaptea necunoştinţei şi din tulburarea cea întunecoasă a patimilor. Pentru aceea, ca pe o Pricină a mântuirii noastre, pe tine te cinstim.

Având pe Hristos Mire Adevărat, ai urât dragostea mirelui celui pământesc şi l-ai adus şi pe el la Dumnezeu, prin credinţă pătimind tare împreună cu tine, Sfântă Muceniţă Cecilia şi luând cununa biruinţei, adu-ţi aminte de noi împreună cu el.

Căutând pe Hristos Dumnezeu, Care S-a Întrupat din Fecioară în chip de negrăit, cu cuget curat strigai către Dânsul: după Tine am alergat, Stăpâne şi de dragostea Ta mi-am legat sufletul meu. Amin.

Sursa foto: 123rf.com