Rugăciunea la Sfântul Ioan Botezătorul face minuni

Rugăciunea la Sfântul Ioan Botezătorul

Rugăciunea la Sfântul Ioan Botezătorul se rostește la data sărbătoririi acestuia. Pe 7 ianuarie, credincioșii se roagă pentru împlinirea dorințelor, pentru sănătate și viață armonioasă. Și este o rugăciune foarte puternică, grabnic ajutătoare și mult folositoare.

Rugăciunea la Sfântul Ioan Botezătorul

Sfinte Ioane, Sfinte Botezătorule, tu ai fost chemat de Dumnezeu, încă înainte de a te naște. Să-i pregătesti pe oameni pentru venirea Fiului Său. Iar mulțimile atrase de faima sfințeniei tale și de puterea Duhului Sfânt, ca cel al profetului Ilie, primeau botezul pocăinței în semn de convertire la Dumnezeu. Tatăl ceresc ți-a destăinuit pe Fiul Său. Când a voit să fie botezat de tine. Și tu l-ai făcut cunoscut ucenicilor tăi, zicând: „Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!”

Sfinte Ioane Botezătorule, roagă-te pentru noi!

Această chemare atât de mare, pe care Însuși Mântuitorul nostru a recunoscut-o, când a spus că nu s-a născut un om mai mare decât tine, nu te-a făcut mândru, ci ți-a dat cea mai adâncă smerenie, pe care ai exprimat-o cu aceste cuvinte: „Nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua încălțămintei. Și El trebuie să crească, iar eu să mă micșorez!” Tu ai voit să-ți jertfești viața pentru a apăra sfințenia căsătoriei, înfruntându-l pe regele Irod, care trăia nelegitim cu soția fratelui său. Te rugăm mijlocește-ne la Dumnezeu o sinceră convertire și o iubire puternică față de El, ca să-L urmăm tot timpul vieții noastre, iar la sfârșit să-L preamărim pentru toată veșnicia. Amin.

Sursa foto: Shutterstock

Loading...