Revocarea donației între membrii familiei

Revocarea donației între membrii familiei

Soția mea a deținut, împreună cu doi veri, un teren pe care l-au dat în arendă. Ea le-a donat celor doi veri câte o parte din acel teren. Arendașul a murit, iar cei doi veri, de asemenea, au murit și ei. Acum, soția mea vrea să vândă terenul, dar i s-a cerut să facă acte și cadastru pentru întreaga suprafață, adică și pentru partea ei, și pentru părțile verilor ei. Pentru a pierde mai puțin, soția mea ar putea face revocarea donației?

Silviu Dinescu, e-mai

 Sfatul avocatului

Cazurile de revocarea donației sunt expres prevăzute atât de actualul cod civil cât și de codul civil anterior, fiind instituită această posibilitate numai pentru situații de excepție. Potrivit vechiului cod civil, aplicabil donațiilor încheiate înainte de octombrie 2011, donația poate fi revocată pentru neîndeplinirea obligațiilor stabilite în sarcina donatarului, în cazul donației cu sarcini, pentru ingratitudine şi pentru naştere de copii ulterior donaţiei.

În codul civil actual, donația poate fi revocată doar pentru ingratitudine sau neîndeplinirea sarcinilor. Mai trebuie să știți că revocarea donației nu opereaza de drept, ci trebuie solicitată instanței de judecată, însă inconvenientele legate de efectuarea cadastrului nu pot crea posibilitatea revocarii donației.