”Putem face carte funciară separată?”

”Putem face carte funciară separată?”

'Am făcut o succesiune de curând, moștenirea împărțindu-se între mine, sora mea și fratele tatălui meu. Eu și sora mea avem certificat de moștenire și act de partaj voluntar. În aceste condiții putem face carte funciară separată, fără să mai depindem de unchiul nostru? Ce acte ne-ar mai trebui?'

Mădălina Iacob, Brașov

Răspunsul avocatului

Înscrierea în cartea funciară se face pe baza unei cereri însoțite de documentația cadastrală întocmită de o persoană autorizată ANCPI, actele autentice în baza cărora s-a transmis dreptul de proprietate (certificatul de moștenitor, actul autentic de partaj voluntar și titlul de proprietate al persoanei moștenite), certificatul fiscal și dovada plății tarifului de înscriere.