„Pot fi considerată proprietar?”

„Am luat în întreţinere o doamnă mai în vârstă, prin notar, cu contract de întreţinere cu uzufruct viajer, pentru doamna respectivă. Vă întreb dacă eu sunt considerată proprietar în prezent şi după ce doamna va deceda. În contract scrie că terenul şi grădina doamnei au intrat în posesia statului la data la care aceasta a cumpărat casa şi vreau să vă întreb dacă acestea sunt ale ei sau doar ea are dreptul să se folosească de ele, având în vedere că ea a plătit întotdeauna impozit şi pe casă şi pe teren şi grădină? În caz că sunt ale ei, eu am dreptul să vând o parte din grădină? Menţionez că doamna este încă în viaţă.'

Maria Danciu, Arad

Răspunsul specialistului nostru

Prin  contractul de întreţinere cu uzufruct viager dobândiţi nuda proprietate a imobilului chiar de la momentul încheierii valabile a acestuia. Drepturile instituite în favoarea persoanei pe care o întreţineţi, de a folosi şi de a culege fructele imobilului trebuie respectate pe toată durata vieţii acesteia, neputând înstrăina în tot sau în parte decât cu aceeaşi sarcină pentru terţul dobânditor. Aşadar, dacă înstrăinaţi parte din imobil, cumpărătorul nu va putea folosi partea cumpărată, iar dv. aveţi în continuare obligaţia la întreţinere, obligaţia de întreţinere asumată fiind incesibilă. Dacă terenul este în proprietatea statului, nu-l puteți vinde întrucât nu dispuneţi decât de ceea ce aţi dobândit prin contractul de întreţinere.