Cinstește-l pe Mihăilă

Data de 21 noiembrie reprezintă, pentru rușii lipoveni, pentru sârbi și ucrainieni, Soborul Arhanghelului Mihail sau Mihăilă, adică sărbătoarea îngerilor. E prilej de praznic mare, cu dezlegare la vin şi untdelemn, potrivit calendarului de rit vechi, iulian. Macedonenii îi celebrează acum pe Arhanghelii Mihail și Gavril. Biserica ne învață că îngerii sunt duhurile slujitoare, creaturi fără de trup, slujitorii lui Dumnezeu, ocrotitorii oamenilor. Tot ei îi transmit lui Dumnezeu rugile muritorilor.

Cum ajută îngerii

Îngerii păzitori sfătuiesc de bine, îndeamnă la pocăință, la supunere, la dragoste, la gânduri și fapte bune. Conform scrierilor sfinte, Arhanghelul Mihail, slugă credincioasă, s-a dovedit a fi cea mai nimerită căpetenie a cetelor de îngeri. El face soborul, asta însemnând adunarea îngerilor, și îi înfruntă pe îngerii răzvrătiți, în frunte cu Lucifer. Se spune că Mihăilă a fost rânduit căpetenie a îngerilor buni, mare folositor şi de bine făcător. Căci îngerii sunt ocrotitori ai oamenilor. Dacă îngerii se arată sub forme văzute, nu-i asta firea lor cea adevărată, forma vazută fiind un chip de împrumut, căci ei sunt “lumea nevăzută”: “cerul”. După descoperirile Scripturilor şi după mărturisirile Sfinţilor, îngerii iubesc pe Dumnezeu, Îl preamăreasc şi-I împlinesc voia Lui în conducerea lumilor împărăţiilor şi a popoarelor; totodată, ei duc rugăciunile oamenilor la Dumnezeu şi ocrotesc pe cei drepţi. Îngerii păzitori sfătuiesc de bine pe oameni prin glasul conştiinţei: tot ce este bun, curat, luminat, orice gând frumos, orice mişcare bună a inimii, rugăciunea, pocăinţa, faptele bune, toate acestea se nasc în oameni şi se înfăptuiesc din îndemnul îngerului păzitor.

Sursa foto: 123rf.com