Inima Neprihănită a Mariei ne ocrotește

Inima Neprihănită a Mariei ne ocrotește

Pe 4 iunie, credincioșii catolici venerează Inima Neprihănită a Mariei, o sărbătoare menită să atragă atenția asupra iubirii nesfârșite și a dragostei față de Dumnezeu. Și nu întâmplător, sărbătoarea vine după celebrarea Preasfintei Inimi a lui Iisus. Este unu bun prilej pentru ca rugăciunile să se împlinească.

Rugăciune făcătoare de minuni la Inima Neprihănită a Mariei

„Preasfântă, neprihănită Fecioară şi Maica mea, Marie, la tine, care eşti Maica Domnului meu, regina lumii, mijlocitoarea, speranţa şi scăparea păcătoşilor, alerg azi, eu care sunt cel mai nenorocit dintre toţi. Mă închin ţie şi-ţi mulţumesc pentru atâtea haruri pe care mi le-ai dăruit până acum, mai ales că m-ai ferit de iad, pe care l-am meritat de atâtea ori. Pentru dragostea ce o am către tine, îţi făgăduiesc că-ţi voi sluji totdeauna şi că-mi voi da toată osteneala să te iubească şi alţii. În tine îmi pun toată speranţa, de la tine aştept toată mântuirea mea. Primeşte-mă ca fiu al tău şi ia-mă sub mantia ta, Maică a îndurării. Inima Neprihănită a Mariei, pentru că ai atâta putere la Dumnezeu, scapă-mă de toate ispitele ori dobândeşte-mi puterea să le biruiesc până la moarte. Maica mea, pentru dragostea ce o ai către Dumnezeu, te rog să mă ajuţi pururea, dar mai ales în ultima clipă a vieţii. Nu mă lăsa, până nu mă vei vedea în cer, ca să binecuvântez şi să cânt îndurările tale toată veşnicia. Ţie-ţi încredinţez toată speranţa şi mângâierea mea, toate lipsurile şi supărările, viaţa şi sfârşitul vieţii mele, ca prin mijlocirea ta sfântă şi prin vredniciile tale, toate faptele mele să fie călăuzite şi rânduite după voinţa ta şi a Fiului tău. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, păstrează-mi o inimă de copil, curată şi cristalină ca un izvor. Dobândeşte-mi o inimă simplă care să nu se închidă în propriile tristeţi, o inimă largă şi generoasă, plină de compătimire, o inimă credincioasă care să nu uite nici un bine şi să nu păstreze ură pentru nici un rău. Formează-mi o inimă blândă şi umilă care să iubească fără să ceară a fie iubită, mulţumită să dispară în alte inimi, sacrificându-se în faţa Fiului tău divin, o inimă mare şi generoasă, pe care nici o nerecunoştinţă să n-o poată închide şi nici o indiferenţă să n-o poată obosi, o inimă însetată de gloria lui Isus Cristos, hrănită de iubirea sa, a cărei rană să nu se vindece decât în cer. Amin.'

Sursa foto: 123rf.com