Icoane nefăcute de om, dăruite din ceruri

Icoane nefăcute de om, dăruite din ceruri

 

Sunt uimitoare icoanele care se arată credincioșilor ca prin miracol, fără să fie pictate sau zugrăvite de mână de om. Și sunt puține în lume, dar ele au apărut prin voința Domnului să mântuie, să vindece şi să aline.

O legendă veche de pe Muntele Athos, pe care monahii o prețuiesc ca pe o comoară, păstrează miracolul pe care l-a trăit cuviosul Marcu, ucenic al sfântului Grigorie Sinaitul. Povestea se petrecea prin anul 1337 și spune că tânărul monah ar fi văzut pe cer, spre răsărit, pe Maica Domnului stând pe tron ca o împărăteasă, iar în jurul ei, îngeri şi sfinţi cântând şi închinându-se. Cutremurat de viziunea care îi fusese dăruită, monahul a cerut sfatul stareţului său care i-ar fi deslușit taina viziunii, zicând că este rost pentru ridicarea unei noi mănăstiri. Dar viziunea sa avea să se împlinească abia anul în 1852, când ieromonahul Nifon puse piatra de temelie a schitului românesc Prodromu. Din timpul zidirii, cuviosul Nifon a căutat un iconar cu frica lui Dumnezeu care să picteze, pe lemn de tei, o icoană a Maicii Domnului cum nu mai era alta. L-a tocmit pe Iordache Nicolau din Iaşi care s-a învoit să lucreze numai în post şi rugăciune, după orânduiala bisericească. Iconarul s-a apucat de lucru, la mănăstirea Bucium din Iaşi, dar munca era anevoioasă. Chipurile Fecioarei şi al pruncului se desluşeau cu greu. Într-o seară, a întrerupt lucrul cu mâhnire şi s-a rugat la Dumnezeu să îl lumineze şi să îl îndrume. Ruga lui a fost ascultată şi, peste noapte, chipurile sfinte prinseră contur pe icoană, ca prin miracol, fără să le picteze nimeni. Icoana Maicii Domnului Prodromita este una dintre icoanele cele mai preţioase icoane româneşti, făcătoare de minuni. Ea se află azi la schitul de pe muntele Athos, alături de icoana Sfântului Ioan Botezătorul şi de icoana Maicii Domnului Apărătoare de Foc.

Sfânta Mahramă a lui Iisus

Zugrăvirea chipurilor sfinte a fost din vremuri vechi un meşteşug greu de împlinit, dăruit numai celor cu adevărat credincioşi. Tradiţia spune că sfântul evanghelist Luca a fost primul care a pictat chipul Fecioarei Maria, pe când aceasta se afla în viaţă. Cât despre prima icoană care îl înfăţişează pe Iisus Hristos, aceasta datează din timpul vieţii Sale, fiind făcută de Însuşi Mântuitorul. Marele Învăţător şi-a întipărit chipul pe o bucată de pânză şi i-a trimis-o regelui Abgar al Edessei, să îl vindece de lepră şi să îl apere de prigonirea iudeilor. Se spune că regele s-a însănătoşit văzând chipul Mântuitorului şi a pus pânza sfântă la loc de cinste, la poarta oraşului. Informaţia este amintită de istoricul Eusebiu din Cezareea în lucrarea „Istoria Bisericească, precum şi de Sfântul Ioan Damaschin. Pânza cu chipul lui Iisus Hristos a fost adăpostită în Edessa până în anul 944. Era cunoscută şi venerată în Răsărit, iar informaţii scrise despre ea s-au păstrat în diverse lucrări ale preoţilor vremii. Curios este faptul că locuitorii Edessei s-au despărţit de odorul nepreţuit şi au vândut icoana împăratului Constantin Porfirogenetul al Constantinopolului. Icoana, numită şi Sfânta Mahramă, a fost aşezată în Biserica Fecioarei din Pharos, dar, după asediul Constantinopolului de către cruciaţi, în anul 1204, s-a pierdut pentru totdeauna. Copiile realizate după Mahramă au străbătut timpul şi icoanele Mântuitorului s-au răspândit în întreaga lume.

Icoana Maicii Domnului cu trei mâini

Maica Domnului cu trei maini

Una dintre cele mai impresionante icoane din România, aflată la mănăstirea Neamţului, este legată de istoria unei icoane apărute prin miracol, pe un stâlp, în oraşul Damasc. Este vorba de icoana Maicii Domnului cu trei mâini – Tricheirousa sau Lidianca, o copie perfectă a icoanei miraculoase, datând din anul 665. Istoria icoanei povesteşte un eveniment dramatic din viaţa Sfântului Ioan Damaschin. Aflat în conflict cu iconoclaştii, sfântul a căzut pradă unei intrigi mincinoase şi califul a poruncit să îi fie tăiată mâna. Sfântul Ioan s-a rugat fierbinte la Maica Domnului de pe stâlp şi aceasta l-a vindecat ca prin minune, lipindu-i mâna de trup. Drept recunoştinţă, sfântul a dăruit icoanei o mână de argint, mărturie peste veacuri a puterii sale miraculoase. Copia icoanei, ferecată în argint, de la mănăstirea Neamţului poartă şi ea pecetea puterii şi a graţiei divine. Secole de-a rândul credincioşii şi-au găsit alinare şi vindecare rugându-se la Maica Domnului, iar mulţi dintre monahii care au slujit-o au fost canonizaţi după moarte.