„Cum să-mi recuperez banii?”

„În august 2005, în urma unei înţelegeri scrise, am acordat ca împrumut suma de 2.600 de euro unei cunoştinţe pentru a o ajuta într-o problemă personală. După un an de zile nu am reuşit să-mi recuperez banii, deşi suma fusese acordată pe o perioadă de trei luni. Am fost nevoită să recurg la un avocat pentru a o da în judecată. La proces a fost prezentă şi persoana în cauză, care a recunoscut în faţa judecătorului că a primit banii de la mine şi că este de acord să îi restituie. În urma procesului, aceasta a primit o hotărâre judecătorească prin care era obligată să restituie integral suma de 2.600 de euro, plus 500 euro cheltuieli de judecată. Dar nici până în prezent n-am reuşit să-mi recuperez banii, iar ceea ce este mai rău, persoana în cauză a plecat din ţară. Vreau să specific că aceasta nu lucrează şi nu dispune de niciun bun pe numele ei. Ce trebuie să fac pentru a-mi putea recupera banii?'

Claudia Moldovan, Târgu Mureş

Răspunsul specialistului nostru 

Dacă obligaţia stabilită prin hotărâre judecătorească, ce constituie titlu executoriu, nu este executată de bunăvoie, se poate încerca aducerea la îndeplinire a acesteia prin executare silită, prin intermediul unui executor judecătoresc. Acesta, pe baza relaţiilor pe care i le veţi da, va face demersurile necesare aflării situaţiei patrimoniale a debitorului. În situaţia în care, în urma acestor demersuri, se stabileşte că debitorul, în lipsa unor venituri salariale, nu deţine nici bunuri mobile sau imobile asupra cărora să se poată face executarea silită, recuperarea sumei împrumutate şi a cheltuielilor de judecată recunoscute de instanţă devine imposibilă.