Contractul de donație pe patul de moarte

Contractul de donație pe patul de moarte

Un act de donație de proprietate făcut în ziua decesului mamei mele de către unul dintre moștenitori în favoarea sa este valabil? Precizez că mama avea demență senilă, dar nu a fost dovedită cu acte.

Olivia Vieru, e-mail

Sfatul avocatului

Contractul de donație este valabil încheiat dacă, la data încheierii sale, părțile aveau capacitatea de a dispune, respectiv de a primi un bun. Condiţia capacităţii de a primi o donaţie trebuie îndeplinită la data la care donatorul acceptă donaţia. Ca atare, dacă anterior decesului, mama dumneavoastră a acceptat donația, încheindu-se, așa cum deduc din întrebarea dumneavoastră, chiar un contract autentic, decesul său ulterior, chiar dacă s-a produs la aceeași dată, nu afectează valabilitatea contractului.

Loading...