Cine plătește certificatul energetic la vânzarea unei case?

Cine plătește certificatul energetic la vânzarea unei case?

Vreau să vând un apartament și se cere făcută intabularea cu registru de cadastru și certificatul energetic. De cine sunt plătite acestea: de vânzător sau de cumpărător?

Doina Arusti, email

Răspunsul oferit de avocat

Obligațiile de efectuare a documentației cadastrale și de intabulare, precum și de obținere a certificatului energetic, necesare vânzării imobilului, revin proprietarului care dorește să facă înstrăinarea. Ca atare, proprietarul care vinde casa trebuie să aibă și certificatul energetic.

Ulterior vânzării, notarul public care a întocmit actul prin care se transmite dreptul real imobiliar este obligat să ceară, din oficiu, înscrierea în cartea funciară, pe cheltuiala noului proprietar.