Ce presupune dreptul de uzufruct viager

Ce presupune dreptul de uzufruct viager

'Doresc să cumpăr o casă de la o mătușă. Am mers împreună la notar și am văzut că au pregătit cu contract de vânzare-cumpărare în care vânzătorul își rezervă dreptul de uzufruct viager asupra casei. Aș dori să știu ce înseamnă asta și în ce condiții se pune o astfel de clauză?'

Ștefania Stan, Arad

Sfatul avocatului cu privire la uzufruct viager

Conform art. 703 Cod civil, uzufructul este dreptul de a folosi bunul altei persoane și de a culege fructele acestuia, întocmai ca proprietarul, însă cu îndatorirea de a-i conserva substanța. Dacă este viager, atunci dreptul de folosință și de a culege fructele bunului se întinde pe durata întregii vieți a persoanei în favoarea căreia este instituit. În cazul unui apartament, fructele sunt fructe civile și se mai numesc şi venituri.

Acestea sunt constituite din veniturile rezultate din folosirea bunului de către o altă persoană în virtutea unui act juridic, cum este cazul închirierii. Cu alte cuvinte, o persoană care cumpără un imobil cu drept de uzufruct viager în favoarea vânzătorului, nu va avea dreptul de a folosi personal sau de a închiria imobilul pe toată durata vieții vânzătorului.